Práca sa invalidnému dôchodcovi zhodnotí až pri odchode do starobného dôchodku

Pridajte názor  Zdroj:

23. 10. 2019 - Invalidní dôchodcovia môžu primerane zdravotnému stavu pracovať a zároveň poberať invalidný dôchodok.

Invalidní dôchodcovia môžu primerane zdravotnému stavu pracovať a zároveň poberať invalidný dôchodok. Invalidný dôchodok však nie je možné zvýšiť za obdobie, keď počas poberania invalidného dôchodku pracujú.

Toto obdobie poistenia, ako informuje Sociálna poisťovňa, im bude možné zohľadniť až vtedy, keď dovŕšením dôchodkového veku poberateľ invalidného dôchodku požiada o starobný dôchodok. Takto odpracované obdobie sa teda zohľadní až pri výpočte starobného dôchodku.

O zvýšenie invalidného dôchodku je možné požiadať len vtedy, ak sa poberateľovi invalidného dôchodku zhorší zdravotný stav. Na základe zhoršeného zdravotného stavu môže prísť k zvýšeniu miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a teda aj k zvýšeniu invalidného dôchodku.

O zvýšenie invalidného dôchodku z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu je možné požiadať neformálnou žiadosťou v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste bydliska. K žiadosti treba priložiť nové lekárske správy od špecialistov, ktoré dokladujú zhoršenie zdravotného stavu.

Aktuálne Sociálna poisťovňa vypláca 235.000 invalidných dôchodkov. Ich priemerná výška dosahuje pri zníženej schopnosti pracovať do 70 % úroveň 210 eur a v prípade, že má invalid zníženú schopnosť pracovať viac ako 70 %, v priemere 379 eur.