Plénum odmietlo novelu SaS, ktorou chceli pomôcť ľuďom s poruchou imunity

Pridajte názor  Zdroj:

22. 10. 2019 - Nezaradení poslanci Natália Blahová a Vladimír Sloboda neuspeli s návrhom zákona o sociálnom poistení, ktorým chceli pomôcť ľuďom s primárnou poruchou imunity.

Nezaradení poslanci Natália Blahová a Vladimír Sloboda neuspeli s návrhom zákona o sociálnom poistení, ktorým chceli pomôcť ľuďom s primárnou poruchou imunity. Parlament odmietol ich návrh zákona.

Pacienti trpiaci primárnymi poruchami imunity často v praxi nemôžu byť uznaní invalidnými v konaní vo veci priznania invalidného dôchodku, a to z dôvodu spôsobu, akým je vymedzená percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri imunodeficientných stavoch. Poslanci preto navrhovali upraviť percentuálny podiel určenia miery poklesu schopnosti zárobkovej činnosti, a to pre deficity imunity komplementového systému s absenciou, znížením alebo poruchou funkcie jednotlivých komplementových komponentov a podstatným poklesom celkovej výkonnosti organizmu, a to z doterajších 20 % až 30 % na 45 % až 50 %.

Tiež chceli upraviť percentuálny podiel určenia miery poklesu schopnosti zárobkovej činnosti, a to pre kombinované poruchy imunity sprevádzané dlhotrvajúcimi alebo recidivujúcimi infekčnými prejavmi s podstatným znížením celkovej výkonnosti organizmu, a to z doterajších 20 % až 30 % na 60 % až 80 %.

Poslednou zmenou v zákone chceli upraviť percentuálny podiel určenia miery poklesu schopnosti zárobkovej činnosti, a to pre ťažké imunodeficitné stavy s rozsiahlymi a opakovanými alebo aktívnymi infekčnými komplikáciami vzdorujúcimi liečbe s ťažkým obmedzením výkonnosti organizmu, a to z doterajších 70 % až 80 % na 80 % až 90 %.