Na Slovensku pracuje vyše 118.550 cudzincov

Diskusia 1  Zdroj:

22. 10. 2019 - Sociálna poisťovňa eviduje k 21. októbru 2019 zatiaľ 118.550 zamestnancov s inou ako slovenskou štátnou príslušnosťou, ktorí boli prihlásení na sociálne poistenie aspoň na jeden deň.

Sociálna poisťovňa eviduje k 21. októbru 2019 zatiaľ 118.550 zamestnancov s inou ako slovenskou štátnou príslušnosťou, ktorí boli prihlásení na sociálne poistenie aspoň na jeden deň. Vlani bolo na sociálne poistenie prihlásených 120.710 takýchto zamestnancov – cudzincov.

"Ak bol cudzinec na území Slovenskej republiky zamestnancom, pričom tento právny vzťah ukončí, nemá žiadne oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Odhlásiť ho z registra poistencov najneskôr deň po skončení sa právneho vzťahu má povinnosť jeho zamestnávateľ," upozorňuje na to Peter Višváder, hovorca poisťovne.

Ak cudzinec vykonával zárobkovú činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba a bol aj povinne poistený ako SZČO, pričom živnosť ukončí, taktiež nemá žiadne oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni. To, že živnosť zanikla, oznámi poisťovni odbor živnostenského podnikania okresného úradu a následne Sociálna poisťovňa oznámi SZČO, že jej zanikla povinnosť platiť poistné.

Ak má cudzinec záujem o vystavenie potvrdenia o svojom sociálnom poistení na Slovensku, Sociálna poisťovňa mu ho na jeho požiadanie vydá. Taktiež si v súvislosti s nárokom na dávku v nezamestnanosti môže požiadať o vystavenie formulára PD U1. Obe potvrdenia vystavuje tá pobočka poisťovne, ktorá viedla jeho sociálne poistenie.