Digitálne platformy: Jednoducho zložitá situácia

Diskusia 1  
Digitálne platformy: Jednoducho zložitá situácia
Zdroj: theconversation
Foto: getty images;


26. 10. 2019 - Digitálne platformy, webové stránky a aplikácie, si navzájom konkurujú v tom, koľko si dokážu uchmatnúť z nášho drahocenného času. Podarilo sa im úspešne preniknúť do tradičného územia mnohých sektorov „starej ekonomiky“. Už ich preferujeme v mnohých oblastiach nášho každodenného života od bankovníctva cez nákupy nehnuteľností až po zoznamovanie sa a zábavu.

Zopár najznámejších príkladov za všetky: Airbnb, Amazon, Uber a mnohé ďalšie značky už vnímame ako bežnú súčasť svojho života. Podarilo sa im presunúť ekonomiku zo sveta fyzického do sveta digitálneho, založeného na algoritmoch. Tieto spoločnosti sa často oceňujú za to, že zákazníkom poskytujú čoraz väčšiu možnosť výberu. V skutočnosti je však základnou myšlienkou algoritmov, ktoré sú hnacím motorom takýchto platforiem, zníženie rozmanitosti dostupných možností.

Dôvodom je, že digitálne platformy sú starostlivo navrhnuté tak, aby oslovovali jednotlivých používateľov na oboch koncoch reťazca- predajcov alebo poskytovateľov rovnako ako spotrebiteľov alebo používateľov. Teoreticky to znižuje zložitosť rozhodovania a zvyšuje rýchlosť digitálnej interakcie.

V mnohých ohľadoch však digitálne technológie veci len skomplikovali. Podarilo sa im to troma hlavnými spôsobmi.

Po prvé, hranice fyzického a digitálneho priestoru sa postupne vytrácajú. Podobne je tomu aj medzi výrobcom a spotrebiteľom. Dôvodom je, že platformy sociálnych médií poskytli spotrebiteľom nový a silnejší hlas. Páči sa mi, zdieľam, napíše komentár, recenziu. Takéto informácie neboli k dispozícii v preddigitálnom veku. Nový spotrebiteľský hlas informuje známe zavedené značky ako aj začínajúcich podnikateľov o tom, ako ich výrobky vníma široká verejnosť. Spotrebitelia sa stávajú súčasťou marketingovej stratégie spôsobom, aký predtým nebol možný. To však komplikuje spôsob, akým oceňujeme tovar a služby.

Po druhé je to cesta k peniazom. Spôsob, akým sa podnikateľské subjekty uchádzajú o financovanie sa tiež značne zmenil. Na nové nápady alebo projekty sa skladáme prostredníctvom príspevkov či darov. Crowdfunding sa stal populárnym spôsobom získavania finančných prostriedkov. Nedávna analýza ukázala, ako dokáže crowdfunding podporiť širokú škálu nápadov, ktoré idú nad rámec toho, čo by bolo možné v kontexte tradičného financovania (od bánk alebo bohatých investorov). Keďže nové obchodné modely ľahšie získavajú financovanie v digitálnom prostredí, zvyšujú celkovú zložitosť trhu. Mení sa škála aj rýchlosť nových ponúk zo strany podnikateľov a trhy sa nanovo vymedzujú.

 

Digitálne platformy: Jednoducho zložitá situácia

Po tretie, prostredie digitálnych médií pomohlo zrodu množstva platforiem, ktoré umožňujú prostredníctvom informačných a komunikačných technológií výmenu tovaru a služieb. Konkrétne to označujeme ako zdieľaná ekonomika, či zdieľaný prístupu, alebo „založené na komunite“. Ide o nové spôsoby, akými prebieha výmena tovaru a služieb na už spomínaných platformách typu Airbnb, Uber a Couchsurfing.

Nedávno sa však ukázalo, že zdieľaná ekonomika sa už rozširuje aj do rôznych nových oblastí, vrátane módy a športu, čo zvyšuje zložitosť tým, že presahuje predtým dominantné sektory dopravy a ubytovania.

Vzhľadom na tento rýchly vývoj, ktorý mení konvenčný pohľad na to, čo je trhové hospodárstvo, čelíme ako spoločnosť niekoľkým vážnym výzvam.

Ide o to, ako my všetci - spotrebitelia, výrobcovia, investori – komunikujeme a chránime si súkromie. Vzhľadom na povahu algoritmického sveta sa čoraz viac objavujú hlasy poukazujúce na riziká počítačovej bezpečnosti a ich gradáciu pri nástupe umelej inteligencie. Spotrebitelia, firmy a tvorcovia politík už kŕmia on-line robotov čoraz väčšími objemami informácií s cieľom vylepšiť automatizované digitálne riešenia pri každodenných rozhodnutiach, problémoch či obavách bežných ľudí. Umelá inteligencia namiesto ľudského myslenia.

Dokážeme potenciálne riziká vyvážiť hodnotou vytvorenou z takýchto digitálnych platforiem? Pravdepodobne áno. Na zvýšenie transparentnosti v súvislosti s rizikami algoritmických riešení a rozhodnutí je však potrebný spoločný postup zákonodarcov a firiem. Len v takom prípade by sa dalo očakávať, že všetci správne pochopia, čo prináša tento odvážny nový digitálny svet.