Nemecko využíva energie čoraz efektívnejšie

Pridajte názor  Zdroj:

20. 10. 2019 - Energia sa v Nemecku využíva čoraz efektívnejšie. Na výrobu tovarov alebo služby v hodnote 1000 eur sa použije už len 4,5 gigajoulov (GJ) primárnej energie.

Energia sa v Nemecku využíva čoraz efektívnejšie. Na výrobu tovarov alebo služby v hodnote 1000 eur sa použije už len 4,5 gigajoulov (GJ) primárnej energie.

Podľa združenia Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen ide o globálne príkladnú hodnotu a o zlepšenie o vyše 40 % oproti roku 1990, keď sa na rovnaké tovary a služby použilo 7,7 GJ. Len vlani sa efektívnosť využívania energie zlepšila o 3,1 %.

Podiel jednotlivých sektorov hospodárstva na tomto zlepšení nie je rovnaký a napriek pozitívnemu vývoju čísla zaostávajú za vládnymi cieľmi. Jednou z príčin je aj energetické hospodárenie súkromných domácností, ktoré tak podľa združenia disponujú aj veľkým potenciálom pre ďalšie zlepšovanie vo využívaní energií.

Podľa očistenej spotreby sa energetická produktivita v rokoch 1990 až 2018 každoročne zlepšovala o 1,6 %. Spolková vláda chce do roka 2050 dosiahnuť priemernú ročnú mieru zlepšovania energetickej efektivity 2,1 %.