Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove vyhlásila verejnú súťaž na čistiace a sanitárne služby

Pridajte názor  Zdroj:

20. 10. 2019 - Celková odhadovaná hodnota zákazky je takmer 4,2 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.

Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove vyhlásila verejnú súťaž na čistiace a sanitárne služby. "Naše očakávania súvisia s kontinuitou poskytovania služieb s očakávaním čo najvyššej spokojnosti pacientov a personálu, v súlade s hygienicko-epidemiologickým režimom," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa FNsP J. A. Reimana Prešov Renáta Cenková. Podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je celková odhadovaná hodnota zákazky takmer 4,2 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

"Predpokladáme tiež, že súťažou zabezpečíme účelné, efektívne a hospodárne vynaloženie finančných prostriedkov na dosiahnutie vyššie uvedeného," dodala Renáta Cenková.

Hlavným predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb vo vnútorných a vonkajších priestoroch Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, v súlade s hygienickými požiadavkami zodpovedajúcimi potrebám zdravotníckeho zariadenia. Ako uviedla Renáta Cenková, fakultná nemocnica vyhlásila verejnú súťaž z dôvodu ukončenia platnosti zmluvného vzťahu so súčasným poskytovateľom týchto služieb.

Zákazka má trvať 36 mesiacov. FNsP J. A. Reimana Prešov požaduje aj zábezpeku vo výške 20 tisíc eur. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je do 4. novembra tohto roka.