Rizikom chudoby bolo v SR ohrozených 16,3 % obyvateľov v roku 2018

Diskusia 2  Zdroj:

18. 10. 2019 - Rizikom chudoby alebo sociálneho vylúčenia bolo na Slovensku ohrozených v minulom roku 16,3 % obyvateľov, čo je približne 872.000 osôb.

Rizikom chudoby alebo sociálneho vylúčenia bolo na Slovensku ohrozených v minulom roku 16,3 % obyvateľov, čo je približne 872.000 osôb. Slovensko má tretí najnižší podiel obyvateľov v tomto riziku spomedzi štátov Európskej únie (EÚ). Potvrdili to výsledky Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach (EU SILC) za rok 2018. Médiá o tom v piatok informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Za posledných desať rokov sa pritom počet ľudí žijúcich v spomínanom riziku na Slovensku výrazne znížil, v roku 2008 bolo chudobou ohrozených 20,6 % obyvateľov (1,11 milióna osôb).

"Najväčší podiel ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením v rámci SR je v Prešovskom kraji (23,1 %) a Banskobystrickom kraji (22,3 %). Horšia situácia (nadpriemerný počet ohrozených) je aj v Košickom kraji (20,3 %) či v Žilinskom kraji (17,9 %)," uvádza Štatistický úrad SR. Z pohľadu regiónov sú najmenej ohrození ľudia v Bratislavskom kraji (7,9 %). Pod celoslovenským priemerom sú regióny Nitrianskeho kraja (13,1 %), Trnavského kraja (11,2 %) a Trenčianskeho kraja (10,6 %).

Z medzinárodného hľadiska patrí Slovensko ku krajinám s najnižšou mierou chudoby a sociálneho vylúčenie v EÚ. Podľa ostatných dát za členské krajiny EÚ bola SR na tretej priečke. Najnižší podiel obyvateľov ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením dosahujú v EÚ Česká republika (12,2 %) a Slovinsko (16,2 %). Najväčší problém s chudobou majú Bulharsko (32,8 %), Rumunsko (32,5 %) a Grécko (31,8%).

V celej EÚ je ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením 109,2 milióna ľudí, čo predstavuje 21,7 % obyvateľstva (dáta z roku 2018). Ku krajinám s nadpriemerným podielom obyvateľov zasiahnutých chudobou patria napríklad Chorvátsko, Španielsko, Taliansko, Írsko alebo Pobaltské krajiny.