NDS chce nakúpiť nové zabezpečovacie signalizačné zariadenia s tlmičom nárazu za 900 tisíc eur

Diskusia 3  Zdroj:

12. 10. 2019 - Národná diaľničná spoločnosť zároveň zaplatí za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti počas štyroch rokov spolu 736 tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) plánuje nakúpiť desať nových zabezpečovacích signalizačných zariadení s tlmičom nárazu. Za dva roky na to predpokladá vynaložiť 900 tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Uvedené zariadenia slúžia k označovaniu pracovných miest na diaľniciach a rýchlostných cestách. Diaľničiari vyhlásili príslušnú verejnú súťaž, vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku verejného obstarávania.

Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je do 8. novembra, platiť musia minimálne do 30. septembra 2020. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena. Uchádzači majú preukázať, že za predchádzajúce tri roky do vyhlásenia tendra dodali minimálne desať zabezpečovacích signalizačných zariadení s tlmičom nárazu s technickými parametrami zodpovedajúcimi vyhlásenej súťaži.

NDS zároveň zaplatí za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti počas štyroch rokov od 1. októbra 2019 do 30. septembra 2023 spolu 736 tisíc eur bez DPH. Na základe výsledku verejnej súťaže uzavrela poistnú zmluvu so združením spoločností Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava (hlavný poisťovateľ), Kooperativa poisťovňa , a. s. Vienna Insurance Group, Bratislava a Colonnade Insurance S.A., Luxemburg.

Podľa informácií zverejnených vo vestníku úspešné združenie ponúklo ročné poistenie vo výške 184 tisíc eur bez DPH. Druhú ponuku v tendri predložila slovenská pobočka poisťovne Premium Insurance Company Limited (je registrovaná na Malte), a to ročné poistenie v objeme 286,8 tisíca eur bez DPH. NDS vyhlásila tender v júni 2019, predpokladaná cena zákazky bola 1,382 milióna eur bez DPH.