Prepady na trhu: Bez skúseností na nich nezarobíte

Diskusia 2  
Prepady na trhu: Bez skúseností na nich nezarobíte
Zdroj: schwab.com
Foto: getty images


19. 10. 2019 - Väčšina investorov chce lacno kúpiť, potom po určitý čas držať a v najlepšom prípade so ziskom predať. Tomu sa hovorí držanie dlhej pozície. Keď ale chcú investori využiť prepady na trhu vo svoj prospech, majú inú možnosť. Predaj nakrátko čiže short selling.

Býci sa vezú hore eskalátorom, zatiaľ čo medvede sa ponáhľajú dole výťahom. Znamená to, že trhy väčšinou klesajú oveľa rýchlejšie, než rastú. Predaj nakrátko, teda špekulácia na pokles, môže byť zaujímavou cestou k zisku. Keď investor nájde titul, o ktorom je presvedčený, že je príliš drahý, môže si prostredníctvom brokera akcie spoločnosti požičať a predať. Keď sa jeho predpoklad naplní, môže akcie kúpiť za nižšiu cenu, vrátiť ich brokerovi a cenový rozdiel si ponechať. A zisk je na svete.

K tomu, aby mohol investor shortovať, musí mať u brokera účet aj zmluvu o úvere na obchodovanie s cennými papiermi (takzvaný margin account). Vďaka tomu si môže požičiavať od brokera peniaze aj akcie na predaj, pričom jeho akcie a peniaze na účte tvoria zaistenia (kolaterál). Keď chce investor uzatvoriť svoju krátku pozíciu, jednoducho akcie opäť kúpi a vráti ich brokerovi. Je to rovnaké, ako keď kupuje dlhú pozíciu.

Neskúsení investori by sa ale do niečoho takého púšťať nemali.

Najväčším rizikom je samozrejme rast ceny akcie, ktorú sa investor rozhodol shortovať. Nie je to rovnaké, ako keď nakupuje a cena akcie následne padá. V prípade shortovania je problémom teoreticky neobmedzená strata. Pri bežnom investovaní je strata obmedzená nulovou cenou, investor teda môže stratiť 100 % investovanej čiastky, pokiaľ neinvestuje na dlh. Rast ceny akcie ale nie je obmedzený, takže strata, ktorá vzniká pri raste ceny, môže byť pokojne väčšia ako 100 %. „Vzhľadom na potenciál nikde nekončiacich strát, musíte byť oveľa disciplinovanejší, pokiaľ ide o krátku pozíciu, ako v prípade dlhej,“ hovorí Kevin Horner z Charles Schwab.

Prepady na trhu: Bez skúseností na nich nezarobíte

Okrem tohto zjavného rizika, je tu ešte aj niekoľko menej nápadných. V niektorých prípadoch napríklad nie je možné shortovať, dané akcie si nemožno požičať. Niekedy si možno požičať akcie len za dodatočný poplatok, čo znižuje ziskový potenciál obchodu. S tým súvisí napríklad aj to, že úroky za pôžičku akcie nemusia byť pevné a môžu v relatívne krátkom čase, v závislosti na ponuke a dopyte po shortovatelných akciách, rýchlo narásť.

Ďalším problémom môže byť vynútený nákup. Investor v takom prípade musí kúpiť akcie, hoci je v rámci daného obchodu zatiaľ v strate a nakupovať nechce. Keď sa totiž pôvodný majiteľ akcií, ktoré boli investorovi prostredníctvom brokera zapožičané, rozhodne predať, a zároveň nie sú na požičanie dostupné žiadne iné akcie, investor je nútený zrealizovať nútený nákup. V tomto prípade s tým bohužiaľ nemôže prakticky nič robiť, nedokáž to nijak ovplyvniť.

Navýšiť náklady, a znížiť tak výnosový potenciál môže aj povinnosť platiť dividendy vyplácané spoločnosťou pôvodnému majiteľovi, ktorý svoje akcie požičal. Investor to môže ovplyvniť tým, že nebude shortovať v čase, keď sa vyplácajú dividendy, čo však môže ovplyvniť jeho výnosy. Po vyplatení dividendy cena danej akcie spravidla klesá práve o hodnotu dividendy.

Pri short sellingu, rovnako ako pri klasickej investícii, musí investor dôkladne zvážiť svoju investičnú stratégiu. Rozhodovať sa môže na základe fundamentov. Zameriava sa na vyhľadávanie negatívnych charakteristík, na rozdiel od "dlhých" obchodov, kde hľadá pozitívne. Alebo na základe technickej analýzy. Silný býčí trend môže byť nebezpečný aj pri zlých fundamentoch. Potom si zadefinuje vstupné a cieľové ceny. Veľmi dôležité je nezabudnúť na stop-loss, vzhľadom k tomu, že potenciál rastu ceny a straty je teoreticky neobmedzený.

Prepady na trhu: Bez skúseností na nich nezarobíte

„Vždy by ste mali mať v krátkej pozícii zavedený príkaz na zastavenie, ktorý vám pomáha chrániť sa pred cenovým výkyvom,"
hovorí Horner. "Ak sa mýlite, trh vám to hneď oznámi. Mohli by ste si nastaviť svoje zastavenie tak, aby vaša strata bola obmedzená na jednu tretinu vášho cieľového zisku. To by znamenalo, že ak je vaším cieľom spätné odkúpenie akcií o 6 dolárov nižšie, ako ste ich predali, nastavili by ste stop cenu 2 USD vyššie, ako je v súčasnosti akcia obchodovaná.“

Problematické môže byť tiež shortovanie akcií spoločnosti, ktorá už má za sebou dlhší pokles, pretože aj tu platí obmedzenie nulovou cenou. Ideálny čas na vstup do krátkej pozície je začiatok zostupného trendu, ktorý je väčšinou kratší a strmší než rast. Keď investor zmešká začiatok trendu, je lepšie krátku pozíciu neotvárať.

„Nie je možné vylúčiť všetky riziká spojené s predajom nakrátko. Obchodníci by mali byť pripravením, že sa budú skôr mýliť, ako mať pravdu, a mali by mať stratégiu na riešenie tejto situácie. Pri krátkom predaji je disciplinácia veľmi dôležitá, plánovanie vopred môže pomôcť znížiť potenciálne straty, keď sa ukáže, že ste sa mýlili,“ uzatvára Horner.