Európska komisia chce jednotne posudzovať riziká 5G technológií v rámci Európskej únie

Diskusia 1  Zdroj:

9. 10. 2019 - Európska komisia a Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť sietí a informácií zverejnili v stredu správu "Európske koordinované posúdenie rizík kybernetickej bezpečnosti 5G sietí"

Európska komisia chce postupovať jednotne v rámci posúdenia rizík 5G technológií v rámci Európskej únie. Spolu s Agentúrou Európskej únie pre bezpečnosť sietí a informácií zverejnili v stredu správu "Európske koordinované posúdenie rizík kybernetickej bezpečnosti 5G sietí". Zavedenie sieťových technológií 5G považuje totiž komisia za hlavný faktor umožňujúci prevádzku budúcich digitálnych služieb. Riziká spojené so sieťami a technológiami 5G sú v správe posudzované v piatich základných oblastiach, a to Hrozby a aktéri, Aktíva, Zraniteľnosti, Rizikové scenáre a Existujúce opatrenia a bezpečnostné štandardy. Informoval o tom Národný bezpečnostný úrad.

Dokument bol vypracovaný na základe podkladov jednotlivých členských štátov, ktoré na základe odporúčania Európskej komisie vypracovali vlastné posúdenie rizík. Vstupom Slovenska do správy bol vnútroštátny audit posúdenia rizík, ktorý uskutočnil Národný bezpečnostný úrad v spolupráci s orgánmi verejnej moci, telekomunikačným regulátorom a telekomunikačnými operátormi. „Európske koordinované posúdenie rizík kybernetickej bezpečnosti 5G sietí je dokumentom, ktorý komplexne zachytáva problematiku kybernetickej bezpečnosti v rámci 5G sietí. Ide o výsledok úsilia jednotlivých štátov, vrátane Slovenska, pristupovať k téme kybernetickej bezpečnosti 5G sietí jednotne a koordinovane. Zároveň prináša odporúčania, ktoré je potrebné aplikovať už pri elektronickej aukcii 5G frekvencií,“ povedal o dokumente riaditeľ Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT Rastislav Janota.

Národný bezpečnostný úrad je ústredný orgán štátnej správy pre ochranu utajovaných skutočností, šifrovú službu, kybernetickú bezpečnosť a dôveryhodné služby. Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT, zriadené na Národnom bezpečnostnom úrade 1. septembra 2019, je akreditovaným členom organizácie Trusted Introducer a zároveň aj členom v organizácii FIRST s globálnym členstvom 490 tímov z 92 štátov. V rámci úradu zodpovedá za tému bezpečnosti 5G technológií.