Saldo zahraničného obchodu SR bolo v auguste pasívne

Pridajte názor  Zdroj: TASR

9. 10. 2019 - V auguste 2019 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 5,991 miliardy eur, pri medziročnom poklese o 2,8 %.

V auguste 2019 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 5,991 miliardy eur, pri medziročnom poklese o 2,8 %. Celkový dovoz tovaru do SR sa znížil o 1,1 % na 6,203 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 212 miliónov eur (o 103,2 milióna eur vyšší deficit ako v rovnakom období minulého roka). Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v predbežnej správe.

Za január až august 2019 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil celkový vývoz tovaru o 2,6 % na 52,561 miliardy eur a celkový dovoz o 5,1 % na 52,054 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v hodnote 507,8 milióna eur (o 1,183 miliardy eur nižšie ako v rovnakom období minulého roka).

Vývoz do členských štátov EÚ v januári až auguste 2019 oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástol o 1 % a z celkového vývozu tvoril podiel 84,1 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 67,7 % a medziročne vzrástol o 7,1 %.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári až auguste 2019 oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástol o 12,4 % a z celkového vývozu tvoril podiel 15,9 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 32,3 % a medziročne vzrástol o 1,1 %.

Najviac obchodovanou triedou v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 62,1 % na celkovom vývoze a 49,8 % na celkovom dovoze.

Po sezónnom očistení údajov v auguste 2019 celkový vývoz tovaru dosiahol hodnotu 6,641 miliardy eur, pri medziročnom raste o 0,1 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 1,8 % na 6,634 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne na úrovni 6,8 milióna eur (o 115,5 milióna eur nižšie ako v auguste 2018).