Saldo zahraničného obchodu za január až júl 2019 bolo aktívne

Pridajte názor  Zdroj: TASR

9. 10. 2019 - V júli 2019 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížil celkový vývoz tovaru o 1,1 % na 5,848 miliardy eur a celkový dovoz sa zvýšil o 5,3 % na 6,081 miliardy eur.

V júli 2019 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížil celkový vývoz tovaru o 1,1 % na 5,848 miliardy eur a celkový dovoz sa zvýšil o 5,3 % na 6,081 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 232,5 milióna eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Saldo zahraničného obchodu za január až júl 2019 bolo aktívne v objeme 719,8 milióna eur (o 1,079 miliardy eur nižšie ako za rovnaké obdobie minulého roku).

Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (3,172 miliardy eur), Francúzskom (1,631 miliardy eur), Spojeným kráľovstvom (1,556 miliardy eur), Spojenými štátmi americkými (1,222 miliardy eur), Rakúskom (1,143 miliardy eur), Poľskom (869,5 milióna eur), Talianskom (725,9 milióna eur), Španielskom (610,8 milióna eur), Maďarskom (562,1 milióna eur), Českou republikou (503,5 milióna eur) a Rumunskom (390,7 milióna eur).

Najväčšie pasívne saldo bolo s Kórejskou republikou (2,307 miliardy eur), Vietnamom (2,235 miliardy eur), Ruskou federáciou (1,812 miliardy eur), Čínou (1,685 miliardy eur), Malajziou (241,3 milióna eur), Japonskom (232,5 milióna eur), Taiwanom (219,4 milióna eur) a Indiou (119,4 milióna eur).

Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 46,570 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa zvýšil celkový vývoz o 3,3 %.

V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Nemecka o 3,4 %, Poľska o 2,5 %, Francúzska o 6,6 %, Maďarska o 8,7 %, Spojeného kráľovstva o 17,5 %, Spojených štátov amerických o 47,2 %, Rumunska o 2,7 %, Číny o 41,2 %. Znížil sa vývoz do Českej republiky o 1,1 %, Rakúska o 2,9 %, Talianska o 22,6 %, Španielska o 3,3 %, Holandska o 7,2 % a Ruskej federácie o 1,3 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 1,1 % - tvoril 84 % celkového vývozu SR - a do krajín OECD o 2,4 % - na celkovom vývoze SR sa podieľal 88,1 %.

Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 45,851 miliardy eur pri medziročnom raste o 6 %.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástol dovoz z Českej republiky o 4,4 %, Číny o 5,5 %, Ruskej federácie o 4,8 %, Poľska o 6,5 %, Maďarska o 22,6 %, Francúzska o 10,7 % a Rakúska o 5,5 %. Poklesol dovoz z Nemecka o 5,4 %, Kórejskej republiky o 0,6 %, Vietnamu o 13,7 % a Talianska o 1,8 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2018 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 8 % - tvoril 67,7 % z celkového dovozu - a z krajín OECD o 3 % - na celkovom dovoze SR sa podieľal 65,1 %.