Odborári nesúhlasia s úpravou dôchodkov pre ľudí v druhom pilieri

Diskusia 3  Zdroj:

4. 10. 2019 - Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR nesúhlasí s novelou zákona o sociálnom poistení z dielne poslancov Mosta-Híd, ktorou chcú zmeniť výpočet starobného dôchodku tých ľudí, ktorí sú zároveň v druhom pilieri.

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR nesúhlasí s novelou zákona o sociálnom poistení z dielne poslancov Mosta-Híd, ktorou chcú zmeniť výpočet starobného dôchodku tých ľudí, ktorí sú zároveň v druhom pilieri. Po novom by mali mať vyššie štátne dôchodky. Novelu predložili do parlamentu, ten by sa ňou mal zaoberať na októbrovej schôdzi.

Poslanci uviedli, že novelu predkladajú s cieľom spravodlivejšie vypočítavať dôchodky ľuďom, ktorí sú alebo boli sporiteľmi v druhom pilieri. Koaliční poslanci navrhujú, aby sa dôchodky, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa (SP), v dôsledku účasti v druhom pilieri krátili v menšej miere ako v súčasnosti. "Kvôli nesprávne nastavenému vzorcu sa im totiž priznávajú nižšie dôchodky, ako by im mali patriť. Sporiteľ, ktorý zarábal počas kariéry priemernú mzdu a odpracoval 42 rokov, je tak pri výpočte dôchodku ukrátený o približne 13 eur mesačne, teda viac ako 150 eur ročne," vyčíslili poslanci. Vďaka spravodlivejšiemu kráteniu by si podľa návrhu sporitelia polepšili o 13 eur mesačne.

KOZ SR však zásadne nesúhlasí s týmto poslaneckým návrhom. "Rovnako nepovažujeme za správne a spravodlivé, aby sa účastníkom súkromného dôchodkového druhého piliera zvyšovali dôchodky z prvého piliera, na ktorý prispievajú podstatne menej," uviedla KOZ SR v stanovisku pre médiá.

Podľa platného zákona sa účastníkom druhého piliera znižuje starobný dôchodok z prvého piliera o určitý podiel, ktorý zodpovedá nižšiemu podielu odvodu poistného do prvého piliera. Sadzba povinných príspevkov do druhého piliera v tomto roku predstavuje 4,75 % z vymeriavacieho základu. Poistencom, ktorí sú sporiteľmi v druhom pilieri, sa výška odvodov do prvého piliera adekvátne znižuje tak, aby odvody do prvého a druhého piliera dosahovali v súčte vždy 18 %. Poslanecký návrh podľa KOZ SR do zákona navrhuje započítať do výpočtu sumy štátneho dôchodku pre poistencov v druhom pilieri aj výšku poistného do rezervného fondu solidarity. Podľa poslancov by to predstavovalo spravodlivejší výpočet dôchodku v pomere ku zníženiu odvodov do systému sociálneho poistenia z dôvodu účasti na starobnom dôchodkovom sporení. "Ustanovuje sa, že suma starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý je sporiteľom alebo bol sporiteľom, znížená za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení podľa zákona účinného do 31. decembra 2019 sa novo určí tým poistencom, ktorým sa dôchodok vypláca, aj po tomto dátume," navrhujú poslanci.

Rezervný fond solidarity bol pôvodne určený na krytie deficitu v ktoromkoľvek z poistných fondov spravovaných SP. "Tento argument, a na základe toho navrhnutý postup výpočtu starobného dôchodku by bol oprávnený, keby sa odvody do rezervného fondu solidarity započítavali aj tým poistencom, ktorí sú iba v prvom pilieri a keby sa poistenci, ktorí sú v prvom aj v druhom pilieri, podieľali na solidarite, ktorá sa uplatňuje iba v prvom pilieri, rovnakou mierou," tvrdí KOZ SR. Keďže odvod do druhého piliera sa od roku 2017 každoročne zvyšuje o 0,25 %, od roku 2024 sa účastníci druhého piliera budú podľa KOZ SR podieľať na financovaní solidarity uplatňovanej v prvom pilieri iba 12 %, kým poistenci, ktorí nie sú v druhom pilieri, sa podieľajú a budú podieľať na tejto solidarite celým svojím poistným vo výške 18 % z vymeriavacieho základu. "Poistenci, ktorí vstúpili do druhého piliera, sa čiastočne vyhli povinnosti byť solidárni s vdovami, vdovcami a sirotami a s nízkopríjmovými skupinami," argumentuje tiež KOZ SR. Odborári preto nepovažujú za správne zvýšiť ich dôchodky z prvého piliera aj o sumu odvádzanú do rezervného fondu solidarity.

Prijatie novely by malo negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, keďže by stúpli výdavky SP. V budúcom roku by finančný vplyv predstavoval tri milióny eur, v roku 2021 by bol 4,3 milióna eur a v roku 2022 by dosiahol 6,5 milióna eur.