Nevyplatený dôchodok po zomretom nie je dedičstvom

Pridajte názor  Zdroj:

2. 10. 2019 - Dôchodkové dávky sa vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách. Ak dôchodca poberal dôchodok v hotovosti prostredníctvom pošty napríklad 14.

Dôchodkové dávky sa vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách. Ak dôchodca poberal dôchodok v hotovosti prostredníctvom pošty napríklad 14. dňa v mesiaci, zomrel 18. septembra 2019 a 14. septembra 2019 dôchodok na pošte neprevzal, lebo bol hospitalizovaný v nemocnici, tento nevyplatený dôchodok, podľa informácií Sociálnej poisťovne, patrí pozostalým.

Sociálna poisťovňa im ho vyplatí na základe predloženého čestného vyhlásenia. Nevyplatený dôchodok po zomretom nie je predmetom dedičstva. Nárok naň si môžu uplatniť pozostalí - postupne manžel alebo manželka, deti alebo rodičia.

Nevyplatený dôchodok sa stáva predmetom dedičstva až vtedy, ak zomretý nemal žiadnu z uvedených osôb.