Záchrana od MMF: V mene liberalizácie nárast korupcie

Diskusia 3  
Záchrana od MMF: V mene liberalizácie nárast korupcie
Zdroj: theconversation
Foto: getty images;


6. 10. 2019 - Korupcia je jednou z najväčších prekážok hospodárskeho rozvoja. Je prekážkou v príjmoch štátu a ten následne menej investuje do verejných služieb, čo má nepriaznivý vplyv na vzdelanie, zdravie, pohodu a prosperitu. Svetové ekonomické fórum odhaduje, že korupcia vychádza verejnosť na 2,6 bilióna dolárov ročne.

Prečo je korupcia tak ťažko kontrolovateľná? Vedci dokázali identifikovať faktory, ktoré sú vlastné krajinám s vysokou mierou korupcie. Napríklad krajiny s veľkým množstvom nerastných surovín, ako sú diamanty a ropa, sú skorumpované, pretože politickí vodcovia sa nezodpovedajú svojim občanom. Pri financovaní svojich výdavkov sa môžu namiesto zdaňovania spoliehať na príjem z nerastných surovín. Ďalším faktorom je nedemokratická vláda. Chýbajúca kontrola výdavkov podporuje korupciu, ako aj potlačovanie politických práv, občianskych slobôd a slobodu médií.

Vedci však venovali menšiu pozornosť globálnym silám, ktoré ovplyvňujú korupciu. Zoberme si napríklad politiku Medzinárodného menového fondu. Je to medzinárodná finančná inštitúcia, ktorá sa podieľa na finančnú záchranu krajín v ekonomickom chaose. Výmenou za svoju pomoc MMF vyžaduje, aby krajiny presadzovali rozsiahle reformy. Niektoré z týchto reforiem pomáhajú krajinám potlačiť korupciu, napríklad vybudovaním efektívnejších daňových správ alebo systémov výberu daní. Problém je v tom, že mnoho ďalších reforiem MMF korupciu výrazne zvyšuje. Tím ekonómov počas troch rokov zostavil súbor údajov s bezprecedentnou úrovňou detailov, ktorý bol založený na preskúmaní všetkých dohôd MMF v rokoch 1980 až 2014. Tieto údaje pomohli dať odpoveď v kľúčových diskusiách o vplyve reforiem politiky MMF na korupciu v krajinách, ktoré sú nútené si požičať. Najnovšie zistenia ukazujú, ako reformy politiky MMF zamerané na liberalizáciu ekonomík, na rozdiel od tých, ktoré pomáhajú krajinám stabilizovať platobnú bilanciu, zvyšujú mieru korupcie.

Reformy liberalizujúce trh sa usilujú o zníženie úlohy štátu v ekonomike prostredníctvom privatizácie štátnych podnikov, deregulovania trhov, prepúšťania vo verejnom sektore a znižovania miezd. Pomocou vyspelých štatistických vedzi zistili nielen to, že tieto reformy zvýšili korupciu, ale tiež vylúčili možnosť, že vzťah je spôsobený opačnou príčinnou súvislosťou (napríklad keď MMF vyžaduje viac reforiem od krajín, ktoré sú viac skorumpované).

Vedci tiež skúmali, ako privatizácia verejných podnikov vytvára nové príležitosti na korupciu. MMF žiada privatizáciu vo všetkých regiónoch a vo všetkých odvetviach hospodárstva, ale najmä v poľnohospodárstve, energetike a telekomunikáciách. Požiadavka krajín, aby sa verejné podniky rýchlo sprivatizovali, najmä keď tieto inštitúcie nemajú požadovaný výkon, spôsobuje korupciu. Vyhliadka veľkého množstva verejných aktív na predaj podnecuje dobre prepojené elity, aby podplatili verejných činiteľov zapojených do procesu predaja. Aj verejní činitelia majú motiváciu sa v rámci procesu obohatiť. Zvyčajne vidia, že ich vlastné výhody slabnú v dôsledku iných reformných  politík MMF, ktoré si vyžadujú prepúšťanie v štátnej správe a znižovanie miezd vo verejnom sektore.

Záchrana od MMF: V mene liberalizácie nárast korupcie

Privatizácia ale nie je jedinou problematickou reformnou politikou MMF zvyšujúcou korupciu. Obmedzením nástrojov, prostredníctvom ktorých môžu verejní činitelia regulovať ekonomiku, všetky druhy politických reforiem liberalizujúcich trh znižujú schopnosť štátu mať korupciu pod kontrolou.

Zoberme si aktuálny príklad obchodnej vojny, kde ide o ochranu domáceho priemyslu zavedením ciel. Ak je takáto ochrana ohrozená požiadavkou MMF na odstránenie prekážok voľného obchodu, priemysel nasmeruje svoje úsilie na zachovanie svojich privilégií. Narúšajú presadzovanie opatrení prostredníctvom lobistov alebo úplatkárov, ktorí môžu paralyzovať administratívu.

Tento prípad ilustruje, ako niekedy politika MMF v konečnom dôsledku dosahuje opak toho, čo má v pláne naplniť. Namiesto znižovania korupcie odstraňovaním „štrukturálnych deformácií“ podporuje korupciu hrozbou silných záujmových skupín. Tieto skupiny nie sú pasívni hráči. Využívajú všetky prostriedky, ktoré majú k dispozícii - legálne aj nelegálne - na ochranu svojich privilégií.

MMF priamo nereagoval na kritiku, že jeho politiky môžu byť škodlivé. Avšak od prvej oficiálnej stratégie v roku 1997 sa však chápanie korupcie a toho, čo je potrebné urobiť, aby sa potlačila, zlepšilo. Napríklad nedávny fiškálny monitor MMF z apríla 2019 bol venovaný „obmedzovaniu korupcie“. V tejto správe MMF podporuje protikorupčné opatrenia, ktoré zvyšujú fiškálnu transparentnosť, znižujú príležitosti na korupciu a posilňujú medzinárodnú spoluprácu. MMF sa však musí vyhnúť tomu, aby vyžadoval politické reformy, ktoré oslabujú štátne inštitúcie. A musí nájsť spôsoby, ako kompenzovať straty privilégií, ktoré vznikli mocným záujmovým skupinám. Inak bude korupcia prekvitať.