130 bánk s aktívami 47 biliónov dolárov prijali nové klimatické politiky podporované OSN

Diskusia 3  
130 bánk s aktívami 47 biliónov dolárov prijali nové klimatické politiky podporované OSN
Zdroj: Reuters;BI
Foto: SITA/AP


23. 9. 2019 - Skupina 130 bánk, ktoré predstavujú tretinu svetového priemyslu, podpísala nové zásady, podľa ktorých sa od veriteľov vyžaduje, aby zosúladili svoje stratégie s Parížskou dohodou z roku 2015 a stanovili ciele na zvýšenie, okrem iného, ​​pozitívnych vplyvov na životné prostredie.

Nové princípy „zodpovedného bankovníctva“ majú pomôcť v boji proti klimatickým zmenám posunom pôžičiek od fosílnych palív. Cieľom je prinútiť spoločnosti a vlády, aby rýchlo prijali kroky na odvrátenie globálneho otepľovania. „Tieto princípy znamenajú, že banky musia brať do úvahy vplyv svojich pôžičiek na spoločnosť - nielen na ich portfólio,“ uviedla pre agentúru Reuters Simone Dettling, vedúca bankového tímu Iniciatívy pre financovanie životného prostredia Spojených národov.

Niektoré veľké banky pod tlakom investorov, regulátorov a aktivistov v oblasti zmeny klímy uznali úlohu, ktorú budú musieť veritelia zohrávať pri rýchlom prechode na ekonomiku s nižšími emisiami. Financovanie projektov týkajúcich sa ropy, zemného plynu a uhlia sa podrobuje osobitnej kontrole, keď vedci z oblasti klímy zintenzívňujú svoje výzvy na zmenu pri spoliehaní sa na fosílne palivá.

Zásady okrem iného od veriteľov vyžadujú:

- Zosúladiť svoje stratégie s Parížskou dohodou z roku 2015 s cieľom obmedziť globálne otepľovanie a podporiť boj proti chudobe, čo sú ciele trvalo udržateľného rozvoja,
- Stanoviť ciele na zvýšenie „pozitívnych vplyvov“ a zníženie „negatívnych vplyvov“ na ľudí a životné prostredie,
- Spolupracovať s klientmi a zákazníkmi na podpore trvalo udržateľných postupov,
- Viac transparentnosti a zodpovednosti.

130 bánk s aktívami 47 biliónov dolárov prijali nové klimatické politiky podporované OSN

Podľa hlavných podporovateľov princípov budú banky nabádať k tomu, aby svoje úverové portfóliá odvrátili od aktív náročných na CO2 a presmerovali kapitál do ekologickejších odvetví.

Kritici tvrdia, že banky by mali ísť omnoho ďalej. Mali by sa výslovne zaviazať k postupnému ukončovaniu financovania projektov v oblasti fosílnych palív a poľnohospodárstva, ktoré vedú k odlesňovaniu. Nové štandardy by však tiež mohli prinútiť zúčastnené banky, aby si vybrali medzi obchodmi s klientmi zo sektorov s vysokým podielom fosílnych palív a rizikom, že budú obvinené z porušovania princípov, ak budú naďalej tieto firmy financovať. Hoci je táto iniciatíva dobrovoľná, spoločnosť Dettling, ktorá zohrala hlavnú úlohu počas 18 mesiacov rokovaní s hlavnou skupinou 30 zakladajúcich bánk, uviedla, že veritelia sa zdráhajú akceptovať riziko straty reputácie aj štatútu signatára.

Banky, najmä tie v Európe, dnes čelia rastúcemu regulačnému tlaku, aby zverejnili svoju expozíciu aktív súvisiacich s potenciálnym dopadom katastrof kvôli zmene klímy. Okrem Bank of England, sa k iniciatíve pripojili aj centrálne banky Francúzska a Holandska. „Princípy zodpovedného bankovníctva“ chcú presadzovať okrem iných aj Danske Bank, ABN Amro, BNP Paribas, Commerzbank, Lloyds Banking Group a Societe Generale.