Taliani sa boja o svoju burzu, vláda vydala ochranný dekrét

Diskusia 1  
Taliani sa boja o svoju burzu, vláda vydala ochranný dekrét
Zdroj: Reuters;ČTK
Foto: borsa italiana


20. 9. 2019 - Talianska vláda dnes schválila dekrét, ktorý jej umožní využívať osobitné právomoci na ochranu milánskej akciovej burzy pred prípadnými vonkajšími hrozbami. S odvolaním sa na svoje zdroje o tom informovala agentúra Reuters.

Schválený dekrét požaduje od spoločností, ktoré nepochádzajú z Európskej únie, aby vládu informovali o akýchkoľvek plánoch na nákup podielov v kľúčovej talianskej finančnej infraštruktúre, ako je milánska burza.

Dekrét vláde dáva právo vetovať prevzatie akéhokoľvek podielu v tejto infraštruktúre firmou, ktorá nepochádza z EÚ, ak vláda dospeje k záveru, že by takéto prevzatie predstavovalo ohrozenie národných záujmov.

Milánsku burzu vlastní britský obchodník s cennými papiermi London Stock Exchange (LSE). Ponuku na prevzatie LSE nedávno podala hongkonská burza, vedenie LSE však tento návrh odmietlo.