Poslanci neschválili balíček zmien z dielne SaS

Pridajte názor  Zdroj:

20. 9. 2019 - Konanie o rozvode manželstva sa nespojí s konaním o úprave práv a povinností k dieťaťu aj na čas pred rozvodom.

Konanie o rozvode manželstva sa nespojí s konaním o úprave práv a povinností k dieťaťu aj na čas pred rozvodom. Poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok neschválili zmeny v civilnom mimosporovom poriadku a zákone o rodine, ktoré navrhoval poslanec z klubu SaS Ondrej Dostál.

"Podľa súčasnej právnej úpravy, ak sa manželia rozvádzajú a majú maloleté dieťa, sú fakticky nútení podávať na súd dva návrhy," vysvetľoval Dostál s tým, že pri návrhu na rozvod manželstva a návrhu na úpravu práv a povinností k dieťaťu sa vykonáva takmer identické dokazovanie. Rodič je podľa neho vystavený tomu, že sa musí dvakrát zúčastňovať na pojednávaniach, na ktorých sa preberajú tie isté otázky. Dodal, že sa tak pre neho zvyšujú časové aj finančné náklady, ak ho zastupuje advokát. Návrhom chcel tiež odbremeniť súdy.

Poslanci SaS neuspeli ani s novelou zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií. Ten mal zrušiť legislatívu týkajúcu sa prípravy významných investícií a upraviť stavebný zákon. Prijatím novely by sa podľa predkladateľov obmedzilo zasahovanie do vlastníckych práv v prípadoch, ktoré sú sporné z hľadiska Ústavy SR, pretože nejde o zásahy do vlastníckych práv, realizovaných vo verejnom, ale v súkromnom záujme.

Plénum neschválilo ani ďalšie novely z dielne SaS. Opoziční poslanci navrhovali zmenu zákona o samosprávnych krajoch. Chceli, aby poslanci samosprávneho kraja boli povinní bezodkladne oznámiť úradu samosprávneho kraja skutočnosti, pre ktoré stratili mandát, keďže aktuálne túto povinnosť nemajú.

Poslanci odmietli aj ďalšiu novelu zákona o samosprávnych krajoch, ktorou chceli predkladatelia z SaS dosiahnuť, aby sa všeobecne záväzné nariadenia samosprávneho kraja doručovali obciam elektronicky. V súčasnosti sa doručujú poštou v listinnej forme.