Partizánske chce zbúrať výškovú budovu bez použitia trhavín

Diskusia 3  Zdroj:

20. 9. 2019 - Samospráva Partizánskeho chce výškovú budovu zbúrať bez použitia trhavín. Investičný náklad na asanáciu odhadla na viac ako 577.000 eur, dodávateľa prác už hľadá cez verejnú súťaž.

Samospráva Partizánskeho chce výškovú budovu zbúrať bez použitia trhavín. Investičný náklad na asanáciu odhadla na viac ako 577.000 eur, dodávateľa prác už hľadá cez verejnú súťaž.

Vybraný dodávateľ zabezpečí demoláciu výškovej budovy vrátane prípravných projektových prác, vybavenia potrebných povolení, vypratania objektu, recyklácie odpadov, ako i výroby recyklátu drvením. Uskutoční tiež odvoz a uloženie nerecyklovateľného odpadu na skládku a konečné úpravy terénu vrátane sadových úprav.

Budova má 14 nadzemných a jedno podzemné podlažie, mesto požaduje, aby ju firma zbúrala so zachovaním suterénu. Suterén vedľajšej kotolne chce dať zasypať.

Náklady na demoláciu objektu odhadla radnica na 577.048 eur bez dane z pridanej hodnoty. Firmy sa môžu do súťaže hlásiť do 27. septembra. Kritériom pre výber víťaza obstarávania je najnižšia cena. Asanáciu by mala vybraná firma ukončiť do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

Dom v strede Námestia SNP dokončili v roku 1963. Jeho umiestnenie údajne vybrali zámerne, a to preto, aby zakryl kostol, ktorý sa nachádza na druhej strane námestia. Pôvodne slúžil ako internát pre ženy, ktoré pracovali v Závodoch 29. augusta, respektíve študovali v strednom odbornom učilišti. V 90. rokoch minulého storočia bol sídlom orgánov štátnej správy, neskôr sa priestory v ňom začali postupne prenajímať a internát sa zmenil na bytový dom, kde bolo 102 domácností. Budovu uzatvorila samospráva na jeseň 2017.