Stablecoin ako most k fiat mene 2.0

Pridajte názor  
Stablecoin ako most k fiat mene 2.0
Zdroj: AIER
Foto:getty images


27. 9. 2019 - Bitcoin ako revolúcia vo finančnom systéme. Mnohí ale zostali znechutení, pretože sa ukázalo, že k zmene každodenných finančných transakcií vôbec nedošlo. Toto rozčarovanie odrážalo veľké kolísanie cien Bitcoinu. Vývoj tzv. stablecoinu je priamym dôsledkom toho, ako opadla cenová eufória z roku 2017 a oslabila sa možnosť použitia Bitcoinu ako životaschopného menového nástroja.

Asi 11 %, alebo približne 36 miliónov Američanov, dnes vlastní Bitcoiny. Otázne je, čo ďalej? Transakcie s pôvodným bitcoinovým blockchainom sa jednoducho stali príliš drahé a sú navyše aj pomalšie ako predtým. Celá komunita sa viac zameriava na preferencie vývojárov než na efektívne, ale decentralizované finančné transakcie. Časť komunity považuje kryptomeny za investície a nie za hotovosť, čím sa zavedeným finančným inštitúciám otvorili dvere na uvedenie produktov peer-to-peer a mobilného poskytovania pôžičiek a transakcií. Tieto P2P platformy viedli k nasledujúcej otázke: existuje spôsob vytvoriť aktíva fungujúce na blockchaine, ktoré by zároveň mali aj každodenné spotrebiteľské použitie a bolo by ich možné využiť na transakcie?

Táto potreba trhu viedla k zrodu stablecoinov. Sú to hybridné nástroje sa vyvinuli ako medzikus, medzi decentralizovaným kryptom typu Bitcoin a centrálne riadenou fiat menou ako je USD. Stablecoiny však nie sú tradičné kryptomeny. Paradoxne z časti spĺňajú ​​zámer Bitcoinu, ale nakoniec by mohli centralizovať kontrolu nad kryptoaktívami. Zdá sa, že poskytujú riešenie pre oba problémy. Povzbudzujú k väčšiemu osvojeniu a potenciálne zmierňujú obavy regulačných orgánov. V tomto bode sa zdá, že ekonomický dôvod prijatia stablecoinov je celkom jasný: povzbudzuje masové prijatie trhom a tvorbu produktov, ktoré umožňujú väčšiu dostupnosť novej triedy aktív.

Stablecoin ako most k fiat mene 2.0

Existuje však riziko, že keď stablecoiny získajú určitý trhový podiel, budú všeobecne akceptované, ale ich trhová, cenová a riadiaca sila sa nakoniec koncentruje do rúk niekoľkých inštitúcií. Ak firma, skupina organizácií, alebo štátom sponzorovaným subjekt vydáva kryptograficky zabezpečenú menu, podporovanú externými aktívami alebo inou zárukou a vydávanie ďalších jednotiek riadi tento subjekt, ako sa potom  tieto stablecoiny v skutočnosti líšia od súčasných fiat peňazí?

Podľa nedávneho vyhlásenia spoluzakladateľa Tether nemusí byť vždy potrebné, aby bol každý USDT krytý dolárom. To poukazuje na potenciálne riziko. Ak stablecoiny nie sú v skutočnosti podporované externými aktívami, ale skôr prísľubom alebo presvedčením, líšia sa vôbec od súčasných fiat mien?

Napriek týmto potenciálnym existenčným rizikám sa vývoj stále zrýchľuje. Na čele s Tetherom, ktorý sa v 24-hodinovom objeme obchodovania pohybuje okolo ekvivalentu 16 miliárd USD, pričom niekoľko ďalších významných účastníkov trhu agresívne sleduje  vývoj kryptoprodukov a služieb na základe postojov regulátorov. Medzi tieto produkty patrí pokus o spustenie krypto ETF, čo by samo o sebe predstavovalo míľnik na finančnom trhu.

Stablecoin ako most k fiat mene 2.0

Prečo sú tieto rôzne stablecoins, stabilné mince, natoľko príťažlivé pre inštitucionálnych hráčov?

Stablecoiny chcú zapadnúť do ekosystému kryptoaktív. Znížená alebo prinajmenšom predvídateľnejšia volatilita cien by teoreticky mohla viesť k ich širšiemu prijatiu ako životaschopnej a udržateľnej alternatívy k fiat mene. To bolo cieľom prvých držiteľov kryptoaktív a zostalo cieľom pre mnohých až do dnes. Predpokladá sa, že táto znížená volatilita povedie aj k zvýšenej miere obchodovania, napríklad aj cez na burze obchodované kryptofondy. Regulačné orgány totiž aj naďalej citujú podkladovú volatilitu cien Bitcoinov ako dôvod na zamietnutie ETF aplikácií. Skutočnosť, že volatilita Bitcoinu od tretieho kvartálu 2019 klesla o viac ako 50 % a že sa naďalej vykazujú miliardy transakcií v Bitcoinoch každý týždeň, zatiaľ americkému regulátorovi SEC na zmenu postoja nepostačuje. Iróniou je, že znížená volatilita cien, stabilizácia, ktorá sa predtým vyskytovala na iných cenových úrovniach, môže nakoniec podporiť záujem o stablecoiny.

Zhrňme si to. Na rozdiel od tradičných kryptomien, stabilné mince môžu:
- mať nižšiu volatilitu cien,
- pomôcť povzbudzovať verejnosť k väčšiemu využívaniu
- zvýšiť transparentnosť v dôsledku skutočnosti, že existuje , osoba alebo riadiace združenie zodpovedné za riešenie problémov.

Zmena smerom k tejto zvýšenej centralizácii a integrácii so súčasným regulačným rámcom tiež predstavuje zjavný paradox. Veď blockchain, ktorý stál na počiatku celého systému, bol pôvodne navrhnutý tak, aby úplne vylúčil finančné inštitúcie. Teraz presne tieto finančné inštitúcie, ako aj nové organizácie, ponúkajú stablecoiny a majú čoraz významnejšiu úlohu v pri výmene kryptoaktív na peniaze.

Táto trieda finančných aktív sa naďalej vyvíja, čo ústi do aktivity, dialógu a vzájomného vzťahu medzi finančnými inštitúciami a vládami. V mnohých prípadoch sa vyjadrujú až explicitne odmietavo. Pri niektorých štandardizačných rámcoch a nariadeniach na ochranu investorov by sa nemalo pozerať nepriateľsky na blockchain a kryptoaktíva, ale skôr s väčším porozumením a akceptáciou ich hodnoty. Problém je v tom, že ak sa trh čoraz viac zameriava na stablecoiny, pričom rastie ich popularita,  pravdepodobne nebudú hnacou silou pokračujúcich inovácií v kryptooblasti. To len súčasné trendy dostanú nový obal.

 

Autorom je Sean Stein Smith, ktorý pôsobí v poradnom výbore aliancie Wall Street Blockchain Alliance.