Druh a ani družka nemajú v prípade pracovného úrazu nárok na odškodné

Pridajte názor  Zdroj:

19. 9. 2019 - V dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, pri ktorom poškodený zomrel, má jeho rodina nárok na sociálnu dávku z úrazového poistenia jednorazové odškodnenie.

V dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, pri ktorom poškodený zomrel, má jeho rodina nárok na sociálnu dávku z úrazového poistenia jednorazové odškodnenie. Sociálna poisťovňa však upozorňuje verejnosť, že v prípade takejto tragickej udalosti nevzniká rovnaký nárok na jednorazové odškodnenie druhovi alebo družke, s ktorým poškodený žil v spoločnej domácnosti.

Jednorazové odškodnenie sa poskytuje rodine poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Slúži na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie rodiny a poskytuje sa manželovi, manželke a nezaopatrenému dieťaťu poškodeného jednorazové odškodnenie.

Sociálna poisťovňa vyplatila za prvých sedem mesiacov tohto roka spolu 16 dávok jednorazové odškodnenie s priemernou výškou 17.502,95 eura.