Vlani bola na Slovensku vykonaná obnova lesa na ploche viac ako 17 tisíc hektárov

Pridajte názor  Zdroj:

16. 9. 2019 - Na konci roka 2018 zostala na Slovensku na obnovu lesa v zákonných lehotách holina s výmerou 15 734 hektárov.

V minulom roku bola podľa údajov lesnej hospodárskej evidencie (LHE) vykonaná na Slovensku obnova lesa na ploche 17 387,7 hektárov, čo v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi predstavuje pomerne vyrovnaný trend. V obnove lesa prevládala umelá obnova (10 329 ha) s podielom 59,4 %. Prirodzená obnova sa evidovala na ploche 7 059 ha, resp. 40,6 % z celkovej obnovovanej plochy. Vyplýva to z údajov zverejnených v tzv. „Zelenej správe“ za rok 2018. Na konci roka 2018 zostala na Slovensku na obnovu lesa v zákonných lehotách holina s výmerou 15 734 ha, ktorá vznikla podľa „Zelenej správy“ najmä z ťažby dreva, neúspešnej obnovy a po živelných pohromách.

Z dlhodobého hľadiska sa podiel prirodzenej obnovy podľa údajov ministerstva pôdohospodárstva zo Zelenej správy zvyšuje. V porovnaní s rokom 1995 sa zvýšil o 30,5 % a oproti roku 2000 o 26,4 %. Príprava pôdy pre prirodzenú obnovu lesa sa vlani vykonala na ploche 13 948 ha, t. j. o 496 ha viac ako v roku 2017. "Zvyšovanie prirodzenej obnovy lesa vyplýva aj zo smerovania lesného hospodárstva SR k prírode blízkemu hospodáreniu. Prirodzenú obnovu treba usmerňovať tak, aby bola v súlade s cieľovým zložením lesných porastov, zohľadňujúcim dopady klimatickej zmeny a zabezpečenie funkčne integrovaného lesného hospodárstva v budúcnosti,“ ozrejmilo v správe ministerstvo.