Spoločnosť Zdroje Zeme chce pri Šali investovať 20 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj:

15. 9. 2019 - Firma plánuje vybudovať prevádzku na bezodpadové spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov a vyrábať produkty pre zlepšenie kvality poľnohospodárskej pôdy.

Spoločnosť Zdroje Zeme, a.s. z Bernolákova by chcela pri Šali investovať 20 mil. eur. Firma plánuje vybudovať prevádzku na bezodpadové spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov a vyrábať produkty pre zlepšenie kvality poľnohospodárskej pôdy. Vedľajším výsledkom jej činnosti bude podľa informácií zverejnených v zámere predloženom na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) aj produkcia bioenergie – bioplynu, elektriny a tepla.

Súčasťou zámeru je revitalizácia areálu veľkokapacitného kravína farmy Horný Jatov, ktorý už firma Zdroje Zeme vlastní. Objekty sú značne devastované a schátrané, spoločnosť chce preto niektoré zbúrať, iné rekonštruovať či vystavať nový objekt. Obnova areálu bude rozdelená do štyroch etáp s postupným dopĺňaním technológie, priestorov, a tým i zvyšovaním produkcie. Práce by mali začať vo februári 2020, plánované sú na dva roky. V prevádzke by sa následne mohlo zamestnať 11 ľudí.

Spoločnosť Zdroje Zeme, a.s. Bernolákovo vznikla v roku 2016. Zaoberá sa vývojom riešení pre bezodpadovú likvidáciu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ako aj tvorbou technológií a implementáciou procesov, ktoré vedú k regenerácii a zúrodňovaniu pôdy.