SZČO môže za určitých podmienok zaniknúť povinnosť platiť poistné

Pridajte názor  Zdroj:

13. 9. 2019 - Samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO), ktorá podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť nevykonáva na základe oprávnenia, môže za určitých podmienok zaniknúť povinnosť platiť poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie aj vtedy, ak na základe daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok prekročila hranicu príjmu určujúcu vznik tejto povinnosti.

Samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO), ktorá podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť nevykonáva na základe oprávnenia, môže za určitých podmienok zaniknúť povinnosť platiť poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie aj vtedy, ak na základe daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok prekročila hranicu príjmu určujúcu vznik tejto povinnosti. Za rok 2018 je to 5724 eur.
Odvodovú povinnosť takejto SZČO Sociálna poisťovňa rovnako ako pri ostatných živnostníkoch a SZČO s iným oprávnením vyhodnocuje vždy k 1. júlu alebo k 1. októbru pri predĺženej lehote na podanie daňového priznania. 
Ak SZČO, ako uvádza hovorca poisťovne Peter Višváder, bez oprávnenia vznikne povinnosť platiť poistné, čo jej poisťovňa oznámi písomne a bez vyzvania, avšak zárobkovú činnosť v zmysle zákona o sociálnom poistení prestane vykonávať a Sociálnej poisťovni o tom predloží čestné vyhlásenie najneskôr do 30. júna, respektíve 30. septembra, povinnosť platiť poistné jej zanikne.
Právne účinky čestného vyhlásenia o nevykonávaní činnosti nastávajú odo dňa, od ktorého podľa čestného vyhlásenia SZČO túto činnosť nevykonáva, najskôr však odo dňa doručenia tohto vyhlásenia Sociálnej poisťovni. To znamená, že čestné vyhlásenie nemôže platiť spätne. Rovnaký postup treba uplatniť aj pri opätovnom vykonávaní zárobkovej činnosti – predložením čestného vyhlásenia o tejto skutočnosti SZČO bez oprávnenia povinné poistenie vznikne, ak spĺňa ostatné podmienky jeho vzniku.