Seniori aktívne riešia svoje bývanie

Diskusia 1  Zdroj:

13. 9. 2019 - Životný štýl sa v posledných rokoch výrazne mení. Netýka sa to len mladých ľudí, ale aj seniorov. Zatiaľ čo kedysi sa ľudia vo veku 55 a viac považovali za starých, dnes väčšina z nich žije aktívnym životom.

Životný štýl sa v posledných rokoch výrazne mení. Netýka sa to len mladých ľudí, ale aj seniorov. Zatiaľ čo kedysi sa ľudia vo veku 55 a viac považovali za starých, dnes väčšina z nich žije aktívnym životom. Navyše, mnohí si robia plány do budúcnosti, ktoré sa týkajú ich bývania. Novej situácii sa preto postupne prispôsobujú aj finančné inštitúcie. Niektoré seniorom vychádzajú maximálne v ústrety a považujú ich za dôležitých klientov.

Zmeny v správaní sa seniorov podľa odborníkov spôsobil aj fakt, že skupina ľudí vo veku 55 a viac sa za uplynulých desať rokov zmenila. Týka sa to hlavne podielu zamestnaných. Za desať rokov sa zvýšil podiel tých, ktorí sú plne zamestnaní. "Túto skutočnosť potvrdzujú aj konkrétne čísla. Podiel plne zamestnaných ľudí sa zvýšil z viac ako 22 % takmer na 32 % a, naopak, podiel dôchodcov sa znížil z vyše 72 % na viac ako 64 %," hovorí Július Filo zo spoločnosti Go4insight.

Zamestnaní seniori a dôchodcovia preto prirodzene aktívne riešia svoje bývanie. Podľa Ondrej Brosku zo spoločnosti Tower Finance sa v praxi stretávajú so staršími ľuďmi, ktorí sa sťahujú z bytov v mestách do menších rodinných domov mimo miest alebo do satelitov, a teda riešia vybavenie hypotekárneho úveru. Nemenej významná je aj skupina ľudí, ktorí si chcú zrekonštruovať svoje bývanie.

"Starší klienti sú práve tí, ktorí bývajú spravidla v starších nehnuteľnostiach. Byty a domy, ktoré majú 20 až 30 rokov, už rozhodne potrebujú rekonštrukciu, nielen z dôvodu komfortu, ale aj bezpečnosti bývania." Zdôrazňuje Kamil Timura, riaditeľ odbytu Prvej stavebnej sporiteľne.

Aktivitu seniorov v oblasti bývania dokazujú aj prieskumy. Ľudia vo veku 55 a viac rokov v súčasnosti využívajú častejšie úvery na bývanie, na rekonštrukciu alebo vybavenie domácnosti oproti tej istej vekovej skupine spred desiatich rokov. Zatiaľ čo v roku 2008 využívalo nejaký typ úveru na zlepšenie bývania len 3,5 % starších ľudí nad 55 rokov, dnes je táto istá veková skupina zadlžená až v 14,8 % prípadoch. Najväčší nárast pritom zaznamenal spotrebný úver na účely vybavenia domácnosti, signifikantne narástlo aj využívanie hypotekárneho úveru.