Tržby v priemysle v júli 2019 medzimesačne klesli o 1,4 %

Pridajte názor  Zdroj:

12. 9. 2019 - Tržby za vlastné výkony a tovar sa v júli 2019 medzimesačne zvýšili v doprave a skladovaní o 2,2 %, stavebníctve o 1,9 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 0,5 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar sa v júli 2019 medzimesačne zvýšili v doprave a skladovaní o 2,2 %, stavebníctve o 1,9 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 0,5 %. Znížili sa v priemysle o 1,4 % a vo vybraných trhových službách o 0,7 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Tržby v priemysle v júli klesli druhý mesiac po sebe, medziročne sa znížili o 3,6 %. Vývoj ovplyvnil pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 16,2 %, priemyselnej výrobe o 2 % a rast v dodávke vody, čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 13,5 % a v ťažbe a dobývaní o 0,2 %.

Celkové tržby v priemysle za sedem mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 medziročne vzrástli o 3,6 %. Vývoj ovplyvnil rast v dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 14 %, priemyselnej výrobe o 5 %, ťažbe a dobývaní o 4 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 7,2 %.