Legislatíva má lepšie zadefinovať akreditačné služby

Pridajte názor  Zdroj:

11. 9. 2019 - Oblasť poskytovania akreditačných služieb čakajú zmeny. Parlament posunul do druhého čítania vládny návrh zákona o akreditácii orgánov posudzovania zhody z dielne Ministerstva hospodárstva.

Oblasť poskytovania akreditačných služieb čakajú zmeny. Parlament posunul do druhého čítania vládny návrh zákona o akreditácii orgánov posudzovania zhody z dielne Ministerstva hospodárstva. Upraviť sa má napríklad pojem akreditačná služba tak, aby bol v súlade so službami ponúkanými Slovenskou akreditačnou službou (SNAS).

Ďalej sa majú novelou upraviť ustanovenia týkajúce sa žiadosti o akreditáciu prostredníctvom formulárov zverejnených na webe SNAS. "Dopĺňajú sa jednotlivé záväzné dokumenty vydávané SNAS," uvádza sa v dôvodovej správe k návrhu zákona.

Tiež sa majú upraviť riadiace orgány SNAS, týka sa to riaditeľa, dozornej rady, ako aj zloženia Slovenskej akreditačnej rady, ktorá je poradným orgánom predsedu úradu. "Nakoľko SNAS poskytuje akreditačné služby na základe štátom daných právomocí, je vhodné, aby štát znášal náklady spojené s účasťou Slovenskej republiky v európskych a medzinárodných akreditačných organizáciách, kde je účasť Slovenskej republiky povinná," navrhuje rezort hospodárstva. Aktívnou účasťou v týchto inštitúciách sa zvyšuje uznávanie SNAS na európskej a medzinárodnej úrovni. Priamo zo zákona bude tento príspevok štátu prísne limitovaný, aby nemohol byť použitý na iné účely.