Spoločnosť Muehlbauer Automation žiada od štátu investičnú pomoc 3 mil. eur

Diskusia 2  Zdroj:

11. 9. 2019 - Celkovo plánuje firma do roku 2021 preinvestovať 12 mil. eur.

Spoločnosť Muehlbauer Automation, s. r. o. žiada od štátu investičnú pomoc vo výške 3 mil. eur. Ako vyplýva z návrhu predloženého do medzirezortného pripomienkového konania, polovicu chce firma využiť na rôzny majetok a polovicu vo forme daňovej úľavy. „Cieľom investičného zámeru je zriadenie novej prevádzkarne, teda vybudovanie novej technologickej základne za účelom poskytovania inžinierskych služieb na zabezpečenie výskumu a vývoja pre potreby interných a externých zákazníkov. Výskumno-vývojové práce bude prijímateľ realizovať v oblasti Smart technology a New energy,“ uvádza sa ďalej v návrhu. Spoločnosť chce zároveň testovať technológiu 3D tlače na jej využitie v prototypovej oblasti. Ministerstvo hospodárstva SR s poskytnutím pomoci súhlasí, definitívne ju musí schváliť vláda.

Celkovo plánuje Muehlbauer Automation do roku 2021 preinvestovať 12 mil. eur. V závode by malo vzniknúť 70 nových pracovných miest. Spoločnosť podala na Ministerstvo hospodárstva SR žiadosť o investičnú pomoc ešte v polovici októbra minulého roka. Tá podľa rezortu spĺňa definičné znaky investičnej pomoci, pričom ide zároveň o investičný zámer realizovaný v prioritnej oblasti technologických centier. Práce na investičnom zámere začali ešte v októbri minulého roka, ukončenie je naplánované na rok 2021. Dosiahnutie plnej plánovanej kapacity predpokladá firma v decembri 2023.

Muehlbauer Automation, s. r. o. je súčasťou skupiny Mühlbauer. Tá patrí k svetovým lídrom v oblasti výroby a vývoja strojov, technológií a bezpečnostných riešení. Koncern s celosvetovou pôsobnosťou zamestnáva 3 300 zamestnancov, ktorí sú súčasťou siedmich veľkých spoločností. Na Slovensku sa firma etablovala v roku 2007. V septembri 2015 dokončila druhú etapu výstavby závodu v Dolných Krškanoch.