Príjmy Sociálnej poisťovne vlani vzrástli na 8,2 miliardy eur

Pridajte názor  Zdroj:

10. 9. 2019 - Sociálna poisťovňa (SP) vlani zaznamenala rast príjmov. Celkovo príjmy dosiahli 8,2 miliardy eur a medziročne vzrástli o 216,1 milióna eur.

Sociálna poisťovňa (SP) vlani zaznamenala rast príjmov. Celkovo príjmy dosiahli 8,2 miliardy eur a medziročne vzrástli o 216,1 milióna eur. Výdavky poisťovne boli o 123 miliónov eur vyššie oproti schválenému rozpočtu, celkovo sa však hospodárenie skončilo s bilančným rozdielom 666,3 milióna eur, čo je o 143,8 milióna eur viac, ako sa predpokladalo v schválenom rozpočte pre minulý rok. Vyplýva to z návrhu účtovnej závierky SP za rok 2018, ktorý v utorok schválil parlament.

Poisťovni bol poskytnutý v roku 2018 aj transfer zo štátneho rozpočtu v objeme 106,4 milióna eur, ktorý mal slúžiť na krytie deficitu, vzniknutého v dôsledku zavedenia druhého dôchodkového piliera, aj ako finančná výpomoc z dôvodu platobnej neschopnosti základného fondu starobného poistenia.

SP zaznamenala aj rast výdavkov. Výdavky SP vlani dosiahli 8,1 miliardy eur. "Najvyšší podiel na výdavkoch SP majú výdavky z dôchodkového poistenia, ktoré dosiahli výšku 7,04 miliardy eur," vyčíslila SP. Nižšie ako rozpočtované boli výdavky v základnom fonde invalidného poistenia a v základnom fonde úrazového poistenia.

Naopak, vyššie ako rozpočtované boli výdavky v základnom fonde nemocenského poistenia z dôvodu vyššej výplaty nemocenských dávok a nárastu priemernej mesačnej dávky. Výdavky vzrástli aj v základnom fonde poistenia v nezamestnanosti a v správnom fonde.