Predčasné zrušenie životného poistenia je nevýhodné

Pridajte názor  Zdroj:

6. 9. 2019 - Výhodnejšie je zmluvu upraviť, resp. sa pripoistiť.

Nie je dobré rušiť životnú poistku za každú cenu. Predčasné zrušenie životného poistenia je totiž podľa Ivety Hudákovej z portálu Finančný kompas nevýhodné. Tento názor zastáva aj Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov. Výhodnejšie je podľa sprostredkovateľov zmluvu upraviť, resp. sa pripoistiť. Predčasné zrušenie životného poistenia predstavuje podľa Hudákovej nielen zrušenie poistnej ochrany, ale aj nemalú finančnú stratu.

"Väčšina poisťovní pri zrušení poistenia do troch rokov totiž nevypláca žiadne peniaze," informovala Hudáková. Preto ako výhodnejšie riešenie vidí úpravu zmluvy. Životné poistenie má byť podľa nej nastavené tak, aby v prípade vážnej udalosti ako úraz, smrť alebo invalidita, adekvátne nahradilo človeku alebo rodine ušlý príjem.

Ak sa klientovi nastavenie poistky nepáči a od jej uzavretia už prešlo niekoľko rokov, mal by podľa sprostredkovateľskej asociácie zvážiť podmienky na trhu. Poisťovňa garantuje zhodnocovanie finančných prostriedkov klientov technickou úrokovou mierou, ktorá je aktuálne nižšia, než bola pri starších poistných zmluvách. Ak aj tak klient chce zrušiť poistku a nahradiť ju novou, mal by tak urobiť podľa asociácie až vtedy, keď mu už bude platiť nová.

Pred podpisom zmluvy životného poistenia by mal finančný agent so záujemcom o poistenie urobiť podľa NN Životnej poisťovne analýzu jeho potrieb. Klient by mal mať možnosť preštudovať si poistné podmienky a konkrétny návrh poistenia v pokoji doma bez časového nátlaku. Poistnú zmluvu na prvom stretnutí nepodpisujte, radí NN Životná poisťovňa.

Ak sa predsa len klient rozhodne, že chce zrušiť poistku, poistenie môže podľa Hudákovej zaniknúť viacerými spôsobmi. Napríklad odstúpením od poistnej zmluvy, výpoveďou do dvoch mesiacov od uzavretia poistenia s 8-dennou výpovednou lehotou, šesť týždňov pred koncom poistného obdobia alebo dohodou.

Poistnú zmluvu môže vypovedať len poistník, prípadne ním poverená osoba, ktorej bola udelená plná moc. Výpoveď poistnej zmluvy je potrebné odovzdať príslušnej poisťovni v písomnej forme, a to buď doporučenou poštou alebo osobne na ktorejkoľvek pobočke poisťovne. Niektoré poisťovne vyžadujú úradne overený podpis klienta a aj čísla účtu, ak poistník žiada o zaslanie odkupnej hodnoty na účet.