NDS dá za servis a opravy informačného systému časti D1 a D3 viac ako 860 tisíc eur

Pridajte názor  Zdroj:

4. 9. 2019 - Národná diaľničná spoločnosť zadala zákazku na štyri roky spoločnosti PPA Inžiniering cez verejnú súťaž spomedzi ponúk dvoch uchádzačov.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) vynaloží na servisnú činnosť a opravy informačného systému diaľníc v pôsobnosti Strediska správy a údržby diaľnic Považská Bystrica takmer 868 tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Zákazku na štyri roky zadala spoločnosti PPA Inžiniering, s. r. o., Bratislava. Vyplýva to z výsledku verejnej súťaže, vyhlásenej vo februári tohto roka, pôvodná predpokladaná cena za tieto služby bola 880 tisíc eur bez DPH.

Servis a opravy informačného systému sa týkajú úsekov diaľnice D1 Sverepec - Vrtižer - Hričovské Podhradie a D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Strážov. NDS už uzavrela rámcovú dohodu s PPA Inžiniering. Vybraný dodávateľ má zabezpečiť služby s podielom subdodávateľov 28 % zo zmluvnej hodnoty zákazky. Ide o odstraňovanie vád a porúch na technologických zariadeniach informačného systému úsekov D1 a D3, ako aj vykonávanie preventívnej kontroly a údržby jednotlivých technologických zariadení.

NDS dostala v tendri ponuky dvoch uchádzačov. Druhú ponuku predložila spoločnosť Deltech, a. s., Liptovský Mikuláš vo výške takmer 880 tis. eur bez DPH.