Historicky najhorší mesiac: 5 dôvodov, prečo sa nezbaviť amerických akcií len preto, že je tu september

Pridajte názor  
Historicky najhorší mesiac: 5 dôvodov, prečo sa nezbaviť amerických akcií len preto, že je tu september
Zdroj: marketwatch
Foto: SITA/AP


6. 9. 2019 - Prečo by mal september patriť na akciovom trhu k najhorším mesiacom? Ak chýba vysvetlenie, je príliš riskantné sa domnievať, že budúce septembre budú ako tie predchádzajúce.

Vychádzajúc z historických údajov, september patrí k najhorším mesiacom na akciovom trhu v USA. Priemerný výkon indexu Dow Jones je počas neho najhorší, teda mínus 1,0 % oproti priemernému nárastu o 0,8 % za všetky ostatné mesiace. Počas všetkých desaťročí, okrem jedného v poslednom storočí, bola výkonnosť počas septembra nižšia. Avšak ani štatistický model, dokonca tak silný ako v prípade septembra, nie je dostatočným dôvodom na to, aby sa na ňom dalo stavať.

Tu je len niekoľko vysvetlení, prečo by sa september nemal považovať za najhorší mesiac roka pre americký akciový trh.

1. Očakávania za tretí štvrťrok
Odôvodnenie: Teória je taká, že investori budú s väčšou pravdepodobnosťou predávať akcie v septembri, pretože prepadli nervozite z čísel ohlásených za tretí štvrťrok, ktoré začnú vychádzať v októbri.

Omyl: Tí, ktorí presadzujú túto teóriu, zabúdajú na to, že rovnaká logika by sa mala uplatňovať aj na nervozitu pri ohlásení zárobkov za prvý, druhý alebo štvrtý štvrťrok. Napriek tomu sú výnosy za marec, jún a december v priemere celkom dobré. Je tiež potrebné poznamenať, že štvrtý štvrťrok od roku 1988 je v medziročnej zmene najhorší. Podľa logiky tohto odôvodnenia by december mal byť najhorším mesiacom, ale v skutočnosti bol za tri desaťročia od roku 1988 nadpriemerný.

2. Predaj v máji a opusti trh
Odôvodnenie: Kvôli šesťmesačnému nepriaznivému vývoju, ktorý trvá od 1. mája do Halloweenu, bude nadpriemerný počet akcií spôsobovať sklamanie na konci augusta. Avšak obchodníci, ktorí boli na letnej dovolenke, si to nebudú pamätať, keď začnú akcie predávať po tom, čo sa vrátia do práce.

Omyl:
Model „predaj v máji a opusti trh“ je založený na treťom roku prezidentského obdobia v USA. V ostatných troch rokoch prezidentského cyklu neexistuje štatisticky významný rozdiel medzi priemernými návratnosťami od mája do októbra a návratnosťou za obdobie od novembra do apríla. Takže ak by sme toto odôvodnenie brali ako pravdivé, septembre by mali byť v treťom roku prezidentského obdobia horšie ako v ostatných troch rokoch. Ale v skutočnosti nie sú.

Historicky najhorší mesiac: 5 dôvodov, prečo sa nezbaviť amerických akcií len preto, že je tu september

3. Obnovenie predaja po lete

Odôvodnenie: Kvôli letným dovolenkám obchodníci nepredávali akcie, ktorých by sa inak chceli zbaviť. Po dovolenkách sa však všetok tento pozastavený predajný tlak na trhu zvýši.

Omyl: Tí, ktorí presadzujú toto odôvodnenie, nevidia, že tá istá logika by sa mohla použiť na vyhlásenie septembra za najlepší mesiac v roku. Obchodníci počas leta odložia nákup akcií, ktoré by ale inak chceli vlastniť, a tento prerušený nákup obnovia hneď po letnej dovolenke.

4. Predaj podielových fondov a znižovanie dane
Odôvodnenie: Pretože väčšina akciových podielových fondov má fiškálny rok končiaci 30. septembrom, v septembri sa zapoja do predaja, aby kvôli daniam znížili alebo kompenzovali kapitálové zisky, ktoré mohli dosiahnuť za predchádzajúci rok.

Omyl: Predpokladať niečo takéto je scestné. Podľa údajov Lipper je akciových fondov s fiškálnym rokom končiacmi k 31. decembru viac ako trikrát toľko ako fondov s fiškálnym rokom končiacim v septembri. Ak by toto odôvodnenie malo nejakú podstatu, potom by december mal byť horší ako september.

5. Predpojatosť v správaní
Odôvodnenie: Investori majú skreslenie správania (behavioral bias), čo ich vedie k predaju akcií na konci leta.

Omyl: Toto tvrdenie nemá žiadne opodstatnenie. Ak by sme pripisovali slabú septembrovú výkonnosť predpojatosti v správaní, musíme pripustiť, že nevieme, prečo by mal byť september pre investorov tak zlý. Odôvodnenie sa obmedzuje len na tvrdenie, že investori neprimerane predávajú v septembri, pretože majú predispozíciu predávať v septembri.

Podčiarknuté a zhrnuté: septembrový hrozný výkon nám môže pomôcť stať sa lepším investorom. Samozrejme nie predajom akcií na konci augusta alebo dokonca nakrátko, ale dokáže nám pripomenúť, že máme sklon hľadať vysvetlenia, ktoré sa môžu zdať prijateľné. Ale v skutočnosti nemajú opodstatnenie.