Cena kryptomien je zakotvená v realite a fundamente

Diskusia 5  
Cena kryptomien je zakotvená v realite a fundamente
Zdroj: voxeu
Foto: getty images


3. 9. 2019 - Niektorí ekonómovia sa domnievajú, že Bitcoin, prípadne ďalšie kryptomeny, nemajú žiadnu vnútornú hodnotu a sústavne vykazujú známky bubliny. To však nie je prípad trojice ekonómov, ktorí sa vo svojej práci dopracovali k inému výsledku.

Siddharth Bhambhwani, Stefanos Delikouras a George Korniotis nesúhlasia s tým, že "trhy kryptomien sú zaplavené špekulatívnymi obchodmi". Podľa nich majú tieto meny svoju hodnotu odvíjajúce sa od toho, nakoľko dôveryhodné sú transakcie a obchody s ňou a aký prospech prinášajú. Konkrétne hovoria o tom, že sa táto hodnota odvíja od výpočtovej sily a siete, ktorá za danou menou stojí.

Cena kryptomien je zakotvená v realite a fundamente

Táto väzba by mala byť podľa ekonómov intuitívna. Ak za menou stojí veľká výpočtová sila, malo by to zrýchľovať a zjednodušovať transakcie s ňou súvisiace. Rásť by mala aj bezpečnosť meny a následne jej dôveryhodnosť.

Cena kryptomien je zakotvená v realite a fundamente


Tieto faktory sa týkajú ponukovej strany trhu, ale pozitívne by výpočtová sila mala pôsobiť aj na strane dopytu. Spotrebiteľ by totiž mal preferovať menu a blockchain, ktorý je odolný voči zásahom zvonku, "nepozná hranice" a zaistí bezpečné transakcie.

Ak sa vďaka uvedeným faktorom zväčšuje počet používateľov meny, rastie ochota ju prijímať aj u tých, ktorí tak doteraz neurobili. S tým sa zvyšuje likvidita na trhu a veľkosť vytváranej siete užívateľov by tak nakoniec mala byť pozitívne korelovaná s cenou kryptomeny. Ekonómovia tento vzťah testovali na reálnych dátach od spoločnosti Coinmetrics.io, zamerali sa na Bitcoin, Ethereum, Monera, litecoin a Dash.

Ekonómovia dospeli k záveru, že údaje skutočne potvrdzujú tézu o tom, že v dlhšom období sú ceny kryptomeny ťahané počítačovú silou a veľkosťou siete, ktorá za nimi stojí. To znamená, že "cena kryptomeny je v dlhšom období zakotvená v realite a zakladá sa na fundamente". Je však možné, že ju ovplyvňujú aj ďalšie významné faktory, ako je regulácia a politické riziká, uvádzajú ekonómovia.