Bankoví analytici znížili odhad hospodárskeho rastu Slovenska

Pridajte názor  Zdroj:

26. 8. 2019 - Analytici komerčných bánk aktuálne prognózujú pre tento rok rast hrubého domáceho produktu Slovenska o 2,8 %.

Slovenské hospodárstvo bude rásť výrazne pomalšie, ako sa pôvodne očakávalo. Potvrdzujú to aj najnovšie odhady analytikov komerčných bánk, ktoré pravidelne zisťuje Národná banka Slovenska (NBS). Podľa augustových odhadov bankových analytikov hrubý domáci produkt Slovenska v tomto roku stúpne o 2,8 %. Oproti júlu tak svoju prognózu skresali o 0,6 percentuálneho bodu. Rovnako oproti júlu znížili aj odhad rastu ekonomiky na budúci rok z 3,1 % na 2,7 %. Parlamentom schválený rozpočet pritom počíta s tohtoročným rastom o 4,5 % a budúcoročným na úrovni 3,9 %.

Pri ostatných sledovaných ukazovateľoch napriek očakávanému spomaleniu hospodárskeho rastu však bankoví analytici zatiaľ výraznejšie svoje prognózy nemenia. Odhad harmonizovanej inflácie na tento aj budúci rok navýšili zhodne iba mierne o 0,1 percentuálneho bodu. V tomto roku by tak ceny mali podľa augustových očakávaní analytikov komerčných bánk medziročne stúpnuť o 2,5 % a v budúcom roku o 2,3 %.

Rovnako sa zásadnejšie nemenia ani prognózy vývoja na trhu práce. Rast zamestnanosti v tomto roku analytici očakávajú na úrovni 1,2 %, nezamestnanosť by mala ku koncu roka dosiahnuť 5,8 %. O 0,1 percentuálneho bodu zmiernili odhad tohtoročného rastu nominálnych miezd na 6,5 %. V budúcom roku by mal rast zamestnanosti spomaliť na 0,6 %, nezamestnanosť by sa mala udržať na úrovni 5,8 % a rast nominálnych miezd by mal dosiahnuť 5,7 %.