Prešovskí krajskí cestári nakúpia chemický posypový materiál za 2,7 milióna eur

Pridajte názor  Zdroj:

25. 8. 2019 - Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja zadala zákazku na osemnásť mesiacov spoločnosti Tobix.

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) nakúpi chemický posypový materiál na báze chloridu sodného na posyp vozoviek počas zimnej údržby ciest za 2,73 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Zákazku na osemnásť mesiacov zadala spoločnosti Tobix, s. r. o., z obce Ladomirová (okres Svidník). spomedzi ponúk štyroch uchádzačov. Vyplýva to z výsledku verejnej súťaže vyhlásenej v júni tohto roka, predpokladaná cena za dodávku posypového materiálu bola 2,74 mil. eur bez DPH.

Prešovskí krajskí cestári už uzavreli s vybraným dodávateľom príslušnú rámcovú dohodu na dodanie 39 700 ton chemického posypového materiálu v tomto a budúcom roku. Jedna tona materiálu stojí 68,85 eura. Dodávateľ zabezpečí dopravou návesmi 31,25 tis. ton materiálu, výtlakovými cisternami 7,75 tis. ton a vo vreciach 700 ton materiálu.

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja je rozpočtová organizácia zriadená 1. decembra 2003. V pôsobnosti má vyše 523 kilometrov ciest druhej triedy a 1 920 kilometrov ciest tretej triedy na území Prešovského kraja. Organizačne je rozdelená na sedem regionálnych oblastí: Bardejov, Humenné, Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa, Svidník a Vranov nad Topľou.