Ministri odsúhlasili zadržiavanie vodičských preukazov pre dlžoby na daniach

Pridajte názor  Zdroj:

21. 8. 2019 - Novelou zákona o správe daní sa má do slovenského právneho systému zaviesť nový druh daňovej exekúcie, a to zadržanie vodičského oprávnenia.

Možnosť v rámci daňovej exekúcie zadržiavať vodičské oprávnenia je o krok bližšie k realite. Návrh novely daňového poriadku z dielne ministerstva financií, ktorý tento nový druh daňovej exekúcie zavádza, totiž v stredu schválil vládny kabinet. Vo finálnej verzii by však od zadržiavania vodičských preukazov pre dlžoby na daniach mali byť oslobodení vodiči z povolania. Voči nim nový druh daňovej exekúcie nebude môcť byť uplatnený. Rezort financií tak reagoval aj na zásadné pripomienky, ktoré k pôvodnému návrhu dostal napríklad aj od Ministerstva spravodlivosti SR.

„To znamená, že ak ide o daňový subjekt, ktorý je napríklad vodičom autobusu, tomuto vodičský preukaz zadržaný nemôže byť, nakoľko je potrebný na výkon jeho povolania,“ uvádza v návrhu rezort financií. Ak však ide o daňový subjekt, ktorý používa auto ako dopravný prostriedok na cestu do práce, exekúcia zadržaním vodičského preukazu sa bude môcť vykonať, pretože auto v tomto prípade nie je primárnou podmienkou na výkon jeho povolania.

Ministerstvo pritom tvrdí, že toto opatrenie má mať predovšetkým preventívny charakter. „Dane sú dôležitý fiškálny nástroj politiky štátu, aby však bolo možné zabezpečiť riadne plnenie všetkých jeho funkcií, je potrebné dôsledné vyžadovanie ich platenia a následné vymáhanie,“ odôvodňuje tento návrh rezort financií.

Návrh nového druhu daňovej exekúcie zadržaním vodičského oprávnenia však čelil kritike už aj po jeho predstavení verejnosti. Iniciatíva Za lepšiu políciu napríklad upozorňovala, že odobratie vodičského preukazu je povahovo totožné s trestom zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý sa ukladá, ak páchateľ spáchal trestný čin v doprave, teda napríklad jazdil pod vplyvom alkoholu alebo drog. V prípade neplatenia daní však podľa iniciatívy neexistuje žiadna racionálna väzba medzi neplatením daní a vedením motorového vozidla.

Návrh novely daňového poriadku obsahuje aj ďalšie zmeny, ktoré sú podľa ministerstva financií zamerané najmä na zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov. Upravujú sa ustanovenia týkajúce sa plnej moci, odkladu či platenia dane v splátkach, zjednodušiť sa má registračné konanie a navrhuje sa tiež ustanoviť zánik daňových nedoplatkov.

Súčasťou novely daňového poriadku sú aj zmeny v zákone o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Rezort financií napríklad navrhuje predĺžiť dobu na odoslanie údajov do systému e-kasa v prípade, ak je pokladnica v off-line režime, pridáva možnosť používania jednej e-kasa pokladnice používanej v združení a zmierňuje tiež podmienky pri dodatočnom evidovaní paragónov do pokladnice e-kasa.

Ministerstvu financií na stredajšom rokovaní vládneho kabinetu ministri odsúhlasili aj ďalšie novely z daňovej oblasti. V prípade novely zákona o dani z pridanej hodnoty ide predovšetkým o transpozíciu európskej smernice zameranej na úpravy existujúcich a vytvoreniu nových pravidiel v cezhraničnom dodávaní tovarov medzi podnikmi v rámci Európskej únie. Novelou zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu sa má zase zaviesť osobitné ustanovenie pre nabíjacie stanice pre elektromobily, oslobodenie od spotrebnej dane z uhlia pri technicky odôvodnených stratách či spresniť predmet dane a upraviť podmienok na uplatnenie zníženej sadzby dane na motorový benzín.