Zomrel odborník v oblasti medzinárodného obchodu profesor P. Baláž

Pridajte názor  Zdroj: TASR
Foto: YT/Plat4MBooks


21. 8. 2019 - Vo veku nedožitých 65 rokov zomrel v stredu významný odborník v oblasti medzinárodného obchodu profesor Peter Baláž.

Vo veku nedožitých 65 rokov zomrel v stredu významný odborník v oblasti medzinárodného obchodu profesor Peter Baláž. Informuje o tom na svojej stránke Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Peter Baláž pôsobil 41 rokov na Obchodnej fakulte, v poslednom období bol vo funkcii vedúceho katedry medzinárodného obchodu. V rokoch 1990 - 1997 bol jej dekanom. Ako významný odborník v oblasti medzinárodného obchodu bol poradcom ministerstiev, bánk, členom dozorných rád a vedeckých rád univerzít doma a v zahraničí.
„S Petrom Balážom som mal česť roky spolupracovať. Bol to jeden z najväčších slovenských expertov na medzinárodné ekonomické vzťahy," uviedol pre TASR zástupca výkonného riaditeľa Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) Richard Kvasňovský.
Zástupca výkonného riaditeľa Kvasňovský ďalej skonštatoval, že profesor Baláž veľmi erudovane pôsobil aj v rámci slovenského plynárenstva v období jeho transformácie a zmene vlastníckych vzťahov. "V posledných rokoch patril k najcitovanejším slovenským ekonómom v oblasti vzťahu Číny a Európskej únie. Trpezlivo a zrozumiteľne dokázal vysvetľovať súvislosti čínskych projektov, ako je nová Hodvábna cesta. Jeho hlas bude v ekonomickej diskusií na Slovensku veľmi chýbať,” uzavrel.

Úmrtie popredného ekononóma a profesora Baláža je podľa guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Petra Kažimíra veľmi smutnou správou. "Opustil nás priateľ, mentor, učiteľ, expert na medzinárodný obchod, profesor Ekonomickej univerzity v Bratislave. Veľké ďakujem za všetko," uviedol pre médiá guvernér NBS.

Zomrel odborník v oblasti medzinárodného obchodu profesor P. Baláž

Prof. Ing. Peter Baláž patril medzi našich špičkových odborníkov v oblasti medzinárodného obchodu. Bol poradcom ministerstiev, bánk, členom dozorných rád a vedeckých rád univerzít doma a v zahraničí.
Peter Baláž sa narodil v Skalici 23. septembra 1954. Na Vysokej škole ekonomickej (VŠE, dnes Ekonomická univerzita - EU) získal inžiniersky diplom, obhájil hodnosť PhD. a získal docentský i profesorský akademický titul.
Celý svoj profesionálny život spojil s Obchodnou fakultou (OF) EU, kde pôsobil 41 rokov. V rokoch 1990 - 1997 bol jej dekanom. Od roku 2001 tiež pôsobil vo funkcii vedúceho Katedry medzinárodného obchodu OF EU.
V roku 1991-1995 bol zakladajúcim a riadnym členom CEEMAN – medzinárodnej organizácie pre výchovu manažérov v strednej a východnej Európe. Bol zakladajúcim členom a členom predstavenstva Slovensko-americkej obchodnej komory. Takisto bol zakladajúcim členom a prvým prezidentom Slovensko-rakúskej obchodnej komory. Pôsobil vo Výbore pre zahraničný obchod Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK).
Prvýkrát sa podieľal na smerovaní vysokej politiky v roku 1994. V tom čase pôsobil ako poradca vtedajšej ministerky financií Brigity Schmögnerovej, ktorá bola aj podpredsedníčkou dočasnej vlády Jozefa Moravčíka. Radil tiež dvom ministrom hospodárstva - Ľubomírovi Harachovi počas vlády Mikuláša Dzurindu a Jurajovi Miškovovi vo vláde Ivety Radičovej.
Bol poradcom guvernéra EXIM banky. Riadiace znalosti využíval aj ako podpredseda predstavenstva Západoslovenskej energetiky (ZSE, a. s.), ako predseda jej Dozornej rady, bol predsedom dozornej rady Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) a členom dozornej rady Tatrabanky.
Vo vedeckej a výskumnej práci bol vedúcim riešiteľom 1. vzdelávacieho grantu s americkými univerzitami v SR, zodpovedným riešiteľom siedmich vedeckých projektov VEGA a spoluriešiteľom medzinárodných výskumných grantov.
Absolvoval prednáškové pobyty na Lomonosovovej univerzite v Moskve, ako hosťujúci profesor pôsobil na Minnesota State University, South-West University, St. Thomas University v USA. Prednášal na Vysokej škole manažmentu v Marseille, na Univerzite v Linzi, na UNI v Madride a Granade, bol hosťujúcim profesorom na Technickej univerzite v Hamburgu, na Indonézskej Univerzite a na Swiss-German University v indonézskej Jakarte.
Bol autorom a spoluautorom 17 vedeckých monografií, desiatich učebníc, 150 vedeckých a odborných štúdií v SR, USA, Južnej Kórei, Španielsku, Švajčiarsku a v Českej republike, z toho 30 v zahraničných a domácich impaktovaných časopisoch. Mal vyše 500 citácií a ohlasov, podieľal sa na spracovaní 7 slovníkov a encyklopédií (napr. Veľká ekonomická encyklopédia, Slovník obchodného práva – Praha, Encyklopedia Beliana, atď...).
Medzi najvýznamnejšie publikácie patria napríklad Medzinárodné podnikanie I – V, Ropa a svetové hospodárstvo v období globalizácie, Postavenie juhovýchodnej Ázie vo svetovom hospodárstve, Energetická bezpečnosť v období globalizácie a jej vplyv na konkurencieschopnosť EÚ. Medzi najnovšie patrí titul Čínska ekonomika: nová dimenzia globalizácie svetového hospodárstva – bude XXI. storočie storočím Číny?
Prof. Ing. Peter Baláž bol držiteľom viacerých ocenení. Spomedzi nich možno spomenúť Pamätnú medailu k 50. výročiu vzniku VŠE v Bratislave: Za prínos k rozvoju vzdelávania a vedy (1990), Pamätnú medailu VŠE Praha k 50. výročiu vzniku: Za významný prínos k rozvoju pedagogickej a vedeckej práce (2003), ďalej Pamätnú medailu k 35. výročiu vzniku Obchodnej fakulty EU: Za prínos k jej rozvoju (2004), a tiež Pamätnú medailu k 65. výročiu vzniku Ekonomickej univerzity: Za prínos k rozvoju VŠ vzdelávania a vedy (2005).