Novela rozšíri pravidelnú kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov

Diskusia 2  Zdroj:

20. 8. 2019 - Novela zákona rozšíri pravidelnú kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov. Uviedlo to Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v návrhu legislatívnej normy, ktorou by sa v stredu (21.

Novela zákona rozšíri pravidelnú kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov. Uviedlo to Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v návrhu legislatívnej normy, ktorou by sa v stredu (21. 8.) mala na svojom rokovaní zaoberať vláda. Účinnosť novely zákona sa navrhuje na 10. marca 2020.

"Návrh zákona rozširuje pravidelnú kontrolu vykurovacích systémov a klimatizačných systémov na systémy s celkovým inštalovaným výkonom vyšším ako 70 kilowattov (kW). Upravujú sa pravidelnosť, rozsah, obsah a postup kontroly, ako aj prípady, keď kontrolu nebude potrebné vykonať. Taktiež sa upravujú definície vykurovacích a klimatizačných systémov," spresnil v predkladacej správe rezort hospodárstva.

Cieľom návrhu novely zákona je podľa MH SR transponovať eurosmernicu, ktorou sa mení smernica o energetickej hospodárnosti budov a smernica o energetickej efektívnosti do právneho poriadku SR.

"Návrhom zákona sa zrušuje požiadavka na vypracovanie dlhodobej stratégie obnovy budov a zavádza sa ekonomicky a technicky podmienená povinnosť pre nebytové budovy s inštalovaným výkonom vykurovacích a klimatizačných systémov vyšším ako 290 kW mať nainštalovaný systém automatizácie a riadenia budovy," dodal rezort hospodárstva.