Cestári v Nitrianskom kraji nakúpia techniku na údržbu za jeden milión eur

Pridajte názor  Zdroj:

19. 8. 2019 - Regionálna správa a údržba ciest Nitra hľadá dodávateľa čelných snehových radlíc, posýpacích nadstavieb a predných pracovných dvojramien k podvozkom dvoch typov vozidiel Mercedes-Benz.

Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a. s. chce na zimnú a letnú údržbu komunikácií nakúpiť 25 kusov techniky k podvozkom dvoch typov vozidiel Mercedes-Benz. Predpokladá na to vynaložiť za šesť mesiacov predbežne viac ako jeden milión eur bez dane z pridanej hodnoty.

Ako vyplýva z vyhlásenej verejnej súťaže, cestári v Nitrianskom kraji hľadajú dodávateľa, ktorý dodá po päť kusov čelných snehových radlíc a posýpacej nadstavby k podvozkom vozidiel uvedenej značky typu Actross 4x4, po päť kusov tej istej techniky k podvozkom áut typu Unimog U400 a tiež piatich pracovných predných dvojramien k podvozkom vozidiel typu Unimog U400.

Spomínaná technika bude určená pre strediská Regionálnej správy a údržby ciest Nitra v Nitre, Leviciach, Nových Zámkoch, Topoľčanoch a Komárne. Súčasťou dodania a montáže techniky na údržbu bude aj zaškolenie jej obsluhy. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena. Lehota na predkladanie ponúk je 18. septembra a na otváranie 19. septembra, platiť musia minimálne do 30. júna 2020. Cestári pri výbere dodávateľa použijú elektronickú aukciu.

Spoločnosť Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a. s., založil Nitriansky samosprávny kraj ako jej jediný akcionár. V Obchodnom registri Okresného súdu Nitra je zapísaná od 30. októbra 2005, je právnym nástupcom zaniknutých spoločností regionálnych správ a údržieb ciest v Komárne, Leviciach, Nových Zámkoch a Topoľčanoch. Spoločnosť spravuje v siedmich okresoch Nitrianskeho kraja cesty II. a III. triedy v celkovej dĺžke 2 040 kilometrov, z toho cesty II. triedy majú dĺžku 500 kilometrov a cesty III. triedy 1 540 kilometrov. Spravuje aj 526 mostov na týchto cestách v celkovej dĺžke 6 536 metrov. Základné imanie spoločnosti predstavuje 170 tisíc eur.