Železnice SR chcú na stanici v Košiciach zrekonštruovať nástupištia a koľaje

Pridajte názor  Zdroj:

19. 8. 2019 - Predpokladaná cena investície predstavuje vyše 15 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty, vyplýva z vyhlásenej verejnej súťaže.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) plánujú na železničnej stanici v Košiciach zrekonštruovať nástupištia a koľaje za predpokladanú cenu 15,1 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Stavebné práce, vrátane zabezpečenia právoplatného stavebného povolenia, resp. povolení (ak bude potrebných viac), alebo oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav, by podľa vyhlásenej verejnej súťaže mali trvať predbežne 27 mesiacov, teda dva a štvrť roka. Samotné stavebné práce sú plánované na dva roky.

Pripravovaná rekonštrukcia na košickej železničnej stanici sa týka nástupíšť 1, 2 a 3 a ôsmich koľají. Dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby spracovala projektová spoločnosť Reming Consult, a. s., Bratislava. Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 30. septembra, platiť musia minimálne do 30. júna 2020. Uchádzači majú predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov do vyhlásenia verejného obstarávania. Železnice požadujú pre zabezpečenie ponuky zložiť zábezpeku vo výške 500 tis. eur.

Železnice Slovenskej republiky vznikli 1. januára 1993 rozhodnutím vlády SR o zriadení štátneho podniku v nadväznosti na rozdelenie Československa aj Česko-slovenských štátnych dráh na dva samostatné subjekty. V Obchodnom registri SR sú zapísané od 31. decembra 1993 ako nástupca štátneho podniku. Podnik má základné imanie 800,17 mil. eur, prevádzkuje 3 580 kilometrov tratí, ako aj trakčné vedenia, železničné tunely a mosty, železničné priecestia, stanice a zastávky. Na základe projektu transformácie a reštrukturalizácie sa ŽSR 1. januára 2002 rozdelili na dva samostatné subjekty - ŽSR a Železničná spoločnosť, a. s. (ZSSK), a následne 1. januára 2005 sa ZSSK rozdelila na Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s., pre osobnú dopravu a Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., pre nákladnú dopravu.