Pekinské zelené fórum Iniciatívy pásu a cesty prilákalo globálnych veriteľov

Pridajte názor  Zdroj: TASR

19. 8. 2019 - Dnes sa v Pekingu zišlo viac ako 150 delegátov zo 40 svetových bánk, investičných spoločností a medzinárodných organizácií na prvom plenárnom zasadnutí o zelených investičných princípoch Iniciatívy pásu a cesty (GIP), ktoré by mali slúžiť ako hlavná hnacia sila podpory environmentálne zodpovedných investícií v rámci Iniciatívy pásu a cesty.

Dnes sa v Pekingu zišlo viac ako 150 delegátov zo 40 svetových bánk, investičných spoločností a medzinárodných organizácií na prvom plenárnom zasadnutí o zelených investičných princípoch Iniciatívy pásu a cesty (GIP), ktoré by mali slúžiť ako hlavná hnacia sila podpory environmentálne zodpovedných investícií v rámci Iniciatívy pásu a cesty.

GIP predstavuje súbor zásad zameraných na podporu ekologicky uvedomelých investícií v regióne Iniciatívy pásu a cesty a vznikol z podnetu Čínskeho výboru pre zelené financovanie a mesta Londýna v novembri 2018. K GIP sa prihlásilo tridsať svetových inštitúcií vrátane niektorých z najuznávanejších poskytovateľov úverov v regióne. Dnešné stretnutie je prvé zasadnutie členov GIP, ktoré hľadá spôsoby, ako tieto zásady implementovať.

„V nasledujúcich desaťročiach bude väčšina svetových investícií namierená do infraštruktúry regiónu Iniciatívy pásu a cesty, čo bude mať výrazný vplyv na klímu a životné prostredie," uviedol Dr. Ma Jun, predseda Čínskeho výboru pre zelené financovanie. „Cieľom GIP je podnietiť a podporiť signatárov v lepšej integrácii environmentálnych otázok do procesu rozhodovania a realizácie investícií v regióne." S cieľom podporiť napĺňanie zásad GIP a pomôcť zlepšiť zelené investičné kapacity signatárov bol založený sekretariát s kanceláriami v Pekingu a Londýne. Ako informačná platforma medzi poskytovateľmi pôžičiek a autormi projektov vznikne aj zelená projektová databáza.

„GIP prinesie výhody krajinám pozdĺž Iniciatívy pásu a cesty tým, že pomôže uľahčiť ekologické investície, minimalizovať negatívny vplyv nových investícií a vytvoriť zdravé obchodné príležitosti," povedal Chen Yulu, zástupca guvernéra PBOC.

„Teším sa na to, že budú britské inštitúcie spolupracovať s čínskymi a medzinárodnými partnermi na zdieľaní osvedčených postupov pri spoľahlivom uplatňovaní zásad," uviedla Christina Scottová, Chargé d'Affaires britského veľvyslanectva v Pekingu.

„V spolupráci s našimi čínskymi partnermi prostredníctvom Centra zelených financií Veľkej Británie a Číny zohrávame zásadnú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby najväčšie projekty v oblasti infraštruktúry využívali stratégiu udržateľného rozvoja a nízkej produkcie uhlíka," povedal Sir Roger Gifford, predseda Britského inštitútu zeleného financovania.

Na dnešnom stretnutí sa účastníci dohodli na vytvorení troch pracovných skupín, ktoré preštudujú osvedčené postupy a budú vyvíjať nástroje a metodiky na ich implementáciu. Tieto pracovné skupiny, ktorým predsedajú signatári GIP, budú zodpovedné za témy ako jej posudzovanie environmentálnych rizík, zverejňovania informácií a inovácie zelených finančných produktov.

Kontakt:

Cheng Lin

tel.: +86-10-83021702

mail.: lin.cheng@greenfinance.org.cn

James Boyle

tel.: +44-020-7332-3380

mail.: james.boyle@cityoflondon.gov.uk