Technologickým gigantom sa francúzska daň nepáči, podporujú prešetrenie

Diskusia 4  
Technologickým gigantom sa francúzska daň nepáči, podporujú prešetrenie
Zdroj: BI
Foto: getty images


19. 8. 2019 - Globálne technologické spoločnosti sú často obviňované z hľadania spôsobov, ako sa vyhnúť daniam, a kritici tvrdia, že to robia tak, že platia väčšinu svojich daní v krajinách s nízkymi daňami, kde majú svoje ústredie. Európske sídlo spoločnosti Amazon je v Luxemburgu, zatiaľ čo sídlo spoločnosti Google je v Írsku, ale to nevyhnutne neodráža to, kde tieto firmy realizujú väčšinu svojho európskeho predaja.

Amazon, Facebook a Google patria medzi najväčšie americké technologické firmy, ktoré by zasiahla nová francúzska daň z digitálnych služieb (DST) po tom, ako ju v júli schválil francúzsky senát. Daň je neobvyklá v tom, že ovplyvňuje príjmy, nie zisk. Francúzsky minister financií uviedol, že 3 % daň z predaja na francúzskom trhu ovplyvní asi 30 firiem, väčšinou so sídlom v USA, s príjmami viac ako 750 miliónov eur. Trump nariadil v júli prešetrenie dane, čo by mohlo mať za následok odvetné clá na francúzsky tovar, vrátane zdanenia vína z tejto krajiny. Niekoľko amerických technologických spoločností podporuje vládne vyšetrovanie a rozhodli sa aj svedčiť na vládnom vypočutí.

Poprední hráči zo Silicon Valley sa chystajú vypovedať v americkom vyšetrovaní novej francúzskej dane. Zástupcovia spoločností Google, Amazon, Facebook sú prednesú svoje námietky proti dani na pojednávaní, ktoré usporiadal Úrad obchodného zástupcu USA (USTR) vo Washingtone. Taktiež sa objaví právnik zastupujúci spoločnosti Airbnb, Expedia, Salesforce, Microsoft, Stripe a Twitter, ako aj spoločnosti Google, Amazon a Facebook.

Technologickým gigantom sa francúzska daň nepáči, podporujú prešetrenie

Tieto firmy patria medzi americké technologické spoločnosti, ktoré budú zasiahnuté tzv. daňou z digitálnych služieb (DST), ktorá bude vyžadovať, aby spoločnosti s príjmom viac ako 750 miliónov eur vo Francúzsku zaplatili daň z obratu vo výške 3 %, vo výške najmenej 25 miliónov eur. Daň bola schválená francúzskym senátom v júli a bude sa uplatňovať spätne od 1. januára 2019.

Vo verejnom oznámení USTR uviedol, že francúzska daň je „neprimeraná“ a líši sa od noriem amerického daňového systému. Vyzýva na zdanenie príjmov a nie zisku a konkrétne sa zamerať  na americké technologické firmy. Peter Hiltz, riaditeľ pre medzinárodnú daňovú politiku a plánovanie v Amazone, uviedol, že nová daň je diskriminačná v tom, že sa bude vzťahovať na malý počet takmer úplne nefrancúzskych spoločností, pretože sa zameriava na firmy s príjmami nad 750 miliónov eur. Uviedol tiež, že to bude mať priamy vplyv na predajcov tretích strán vo Francúzsku. „Daň má potenciál brániť úsiliu malých a stredných amerických firiem o rast a predaj vo Francúzsku, pretože zvyšuje ich obchodné náklady. Predajní partneri môžu byť nútení vybrať si medzi zvýšením svojich cien a znížením ich vlastných nákladov alebo úplným zastavením predaja. Dodatočná daň by mohla mať za následok stratu predaja, zníženie investícií a produkcie a prípadne dokonca stratu pracovných miest,“ napísal.

Vedúci globálnej daňovej politiky vo Facebooku, Alan Lee, povedal, že firma „dôrazne“ podporuje rozhodnutie vlády USA preskúmať francúzske plány a uviedol, že pre Facebook bude zložité dodržiavať tieto nové zákony.