Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny v júni klesol

Pridajte názor  Zdroj:

19. 8. 2019 - Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny sa v júni 2019 v porovnaní s májom znížil, keďže prebytok zahraničného obchodu, služieb aj finančné príjmy klesli.

Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny sa v júni 2019 v porovnaní s májom znížil, keďže prebytok zahraničného obchodu, služieb aj finančné príjmy klesli. Informovala o tom v pondelok Európska centrálna banka (ECB).

Podľa ECB prebytok bežného účtu v regióne, ktorý platí eurom, po očistení od sezónnych vplyvov v júni tohto roka klesol na 18 miliárd eur z 30 miliárd eur v máji.

Zo štatistík ďalej vyplýva, že v obchode s tovarmi zaznamenala eurozóna v sledovanom mesiaci prebytok 25 miliárd eur, čo bolo menej ako 27 miliárd eur v máji. V obchode so službami kladné saldo v júni kleslo na 3 miliardy eur zo 6 miliárd eur v predchádzajúcom mesiaci a prebytok primárneho príjmu sa znížil na 4 miliardy eur z 8 miliárd eur v máji. A zároveň deficit sekundárnych príjmov dosiahol 14 miliárd eur.

Za 12 mesiacov do konca júna kleslo kladné saldo bežného účtu eurozóny na 318 miliárd eur, čo zodpovedá 2,7 % hrubého domáceho produktu regiónu (HDP) z 391 miliárd eur alebo 3,4 % HDP v júni 2018.

Bežný účet platobnej bilancie eurozóny je najkomplexnejším ukazovateľom jej obchodnej aktivity, pretože pokrýva nielen obchod s tovarom a službami, ale aj investičné toky medzi menovou úniou a inými krajinami.