V prvom polroku začali 595 verejných obstarávaní na stavebné práce za viac ako 1,1 miliardy eur

Diskusia 1  Zdroj:

17. 8. 2019 - Celkový počet vyhlásených verejných tendrov na stavebné zákazky medziročne klesol o 39 % a ich predbežná cena vzrástla o 10,2 %.

V prvom polroku tohto roka vyhlásili na Slovensku 595 verejných obstarávaní na stavebné práce v celkovej predpokladanej hodnote 1,127 mld. eur. Z toho 43 súťaží na nadlimitné stavebné zákazky mali odhadované náklady 705 mil. eur. Celkový počet začatých verejných obstarávaní na stavebné práce medziročne klesol o 39 % a ich predbežná cena vzrástla o 10,2 %. Počet vyhlásených tendrov na nadlimitné stavebné zákazky bol vyšší o 26,5 % a ich objem stúpol o 58,8 %. Česká analytická spoločnosť CEEC Research, s. r. o., o tom informovala agentúru SITA v tlačovej správe na základe údajov z Vestníka Úradu pre verejné obstarávanie.

"Zo zákaziek, ktoré boli oznámené v januári až júni 2019, ich bolo zatiaľ zrušených 14 %. Čo sa týka predbežného objemu, bolo zatiaľ zrušených 8 % z celkovej hodnoty zákaziek," uviedla manažérka CEEC Research pre business development Veronika Blížkovská. Keďže veľmi pravdepodobne budú rušené ďalšie zákazky, uvedené údaje sa ešte budú meniť. Z počtu oznámených zákaziek v prvom polroku bolo zároveň zadaných 10 %.

Za polrok bolo zároveň zadaných dodávateľom spolu 397 stavebných zákaziek v objeme 601 mil. eur. Počet týchto pridelených zákaziek medziročne klesol o 12,4 % a ich hodnota vzrástla o 19,1 %. Zároveň bolo zadaných 32 nadlimitných zákaziek na stavebné práce v objeme 365 mil eur. Počet nadlimitných stavebných zákaziek stúpol o 33,3 %. "Pokiaľ by sme posudzovali hodnotu zadaných zákaziek iba pre nadlimitné zákazky, dostaneme medziročný rast o 31,3 %," priblížila manažérka CEEC Research. "Dáta budú ďalej aktualizované," dodala Blížkovská.

Tender s najvyšším objemom stavebnej zákazky v prvom polroku vyhlásila Slovenská správa ciest, a to na veľkoplošné opravy ciest prvej triedy v hodnote 166,6 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vyhlásila tender na rekonštrukciu nemocnice za vyše 87 mil. eur a Slovenská správa ciest na výstavbu obchvatu Šale za viac ako 60 mil. eur. Banskobystrický samosprávny kraj začal súťaž na asfaltovanie cestných komunikácií za 50 mil. eur, Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., na technicko-hygienickú údržbu koľajových vozidiel pre strediská Nové Zámky za 36,5 mil. eur a Humenné za 25 mil. eur bez DPH.

Najväčšiu zákazku na stavebné práce za prvý polrok zadal štátny podnik Vodohospodárska výstavba - na inováciu a modernizáciu plavebných komôr na vodnom diele Gabčíkovo pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy za takmer 150 mil. eur bez DPH. Hlavné mesto SR Bratislava pridelilo zákazky na modernizáciu električkových tratí - Dúbravsko-Karloveskej radiály za 54,3 mil. eur a na bežnú údržbu pozemných komunikácií a opravu výtlkov za 32,3 mil. eur. Železnice Slovenskej republiky zaplatia za rekonštrukciu výhybiek v Železničnej stanici Rimavská Sobota takmer 13 mil. eur a Ministerstvo zdravotníctva SR za búracie práce Nemocnice Rázsochy 10,7 mil. eur bez DPH.