Počet začatých stavieb obytných domov v USA v júli klesol o 4 %

Pridajte názor  Zdroj:

16. 8. 2019 - Mierne stúpla výstavba jednogeneračných rodinných domov, ale o o 17,2 % klesla výstavba viacbytových domov.

Bytová výstavba v USA sa v júli zmenšila. Počet začatých stavieb obytných domov celkovo klesol o 4 percentá. Americké ministerstvo obchodu v piatok informovalo, že počet začatých stavieb oslabil na sezónne upravenú ročnú mieru 1,19 mil. bytových jednotiek. Hoci sa mierne zvýšila výstavba jednogeneračných rodinných domov, a to o 1,3 percenta, prevážil nad tým pokles výstavby viacbytových domov o 17,2 percenta.

Počet žiadostí o povolenia na výstavbu obytných domov v USA, ktorý je ukazovateľom budúcej bytovej výstavby, sa však v júli zvýšil o 8,4 percenta a dosiahol ročnú mieru žiadostí 1,34 mil. bytových jednotiek. Takmer úplne sa na tomto raste podieľalo zvýšenie počtu žiadostí o povolenia na výstavbu viacbytových domov.