Rozsiahla sieť nemocníc je podľa kardiochirurga Fischera neúnosná a neudržateľná

Diskusia 3  Zdroj:

16. 8. 2019 - Časová prístupnosť nemocníc je podľa Viliama Fischera oproti minulosti neporovnateľná.

Rozsiahla sieť nemocníc na Slovensku je podľa kardiochirurga Viliama Fischera finančne neúnosná a neudržateľná. Uviedol to pre agentúru SITA v súvislosti s témou transformácie zdravotníctva. Reformou nemocníc, tzv. stratifikáciou, sa bude zaoberať vláda na svojom zasadnutí 21. augusta.

Široká štruktúra zdravotníckych zariadení mala podľa Fischera v minulosti svoje opodstatnenie, v súčasnosti je však zbytočná. "Dnes sú už podmienky úplne iné. Časová prístupnosť do nemocníc oproti minulosti je už absolútne neporovnateľná," zhodnotil. Vplyv na to mal mať aj rozvoj dopravy.

Ako súčasný problém v zdravotníctve vníma aj prebytok lôžok, ktoré by sa mohli využiť pre chronických pacientov pri dlhodobej starostlivosti. Uplatnenie by si tu našiel aj zdravotnícky personál. "Nezávislé analýzy viacerých spoločností poukázali na to, že na Slovensku je prebytok najmenej 6 000 lôžok v porovnaní s priemerom EÚ," informoval. Počet pacientov, ktorí potrebujú dlhodobú starostlivosť, sa odhaduje na 10 až 12 tisíc, konštatoval. "Z nemalej časti by sa tým vyriešil sociálny problém,“ dodal Fischer. Kardiochirurg si tiež myslí, že treba presunúť ťažisko z lôžkovej časti na ambulantnú zdravotnú starostlivosť.

Ako ďalej uviedol, v rámci premeny ústavných zariadení navrhuje v každej nemocnici ponechať základné medicínske ambulancie - chirurgické, interné, gynekologické a detské. Ľudia by tak podľa neho nemuseli ísť s každým menším medicínskym problémom do špecializovaných nemocníc.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) tvrdí, že práve z dôvodu nevyhnutnosti reformy pripravilo projekt stratifikácie nemocníc. "Ide o prelomovú reformu pre systém potrebnú s trvaním realizácie do roku 2030," dodalo ministerstvo. Reforma nemocníc, ktorú rezort nazýva aj Zdravá zmena, má priniesť kvalitnejšiu a bezpečnejšiu zdravotnú starostlivosť pre pacienta, nižší počet opakovaných operácií a hospitalizácií či zlepšenie dostupnosti nemocníc. Okrem samotných pacientov by výsledky Zdravej zmeny mali podľa ministerstva pocítiť aj samotní zdravotnícki pracovníci, keďže stratifikácia vytvára priestor pre vznik špičkových pracovísk a vyššiu špecializáciu nemocníc a tímov v nich.

Rezort zdravotníctva ďalej upozorňuje, že reforma nastavuje aj pravidlá pre novú minimálnu sieť nemocníc. Dnes je minimálna sieť nastavená na 13 všeobecných nemocníc, ktoré majú zákonom stanovenú garanciu zazmluvnenia. Stratifikácia ich počet zvyšuje na 46, a to v optimálnom rozložení po celom Slovensku. "Dostupnosť urgentných príjmov do pol hodiny od bydliska pacientov sa vďaka tomu zvýši z 87 % na 91 % územia,“ uviedol v minulosti generálny riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR Martin Smatana.