Riadne neplatenie poistného môže živnostníčky pripraviť o materské

Pridajte názor  Zdroj:

16. 8. 2019 - Neplatenie poistného na sociálne poistenie včas a v správnej výške sa nemusí živnostníčkam vyplatiť.

Neplatenie poistného na sociálne poistenie včas a v správnej výške sa nemusí živnostníčkam vyplatiť. Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje na to, že neplnenie si týchto povinností ich totiž môže v budúcnosti pripraviť o dávku materské.

Nesprávne zaplatené alebo neuhradené poistné včas na nemocenské poistenie je jedným z viacerých dôvodov, keď SP samostatne zárobkovo činnej osobe (alebo poistenke s dobrovoľným poistením) nárok na materské nemôže priznať. "Nesplní totiž jednu zo základných podmienok stanovenú zákonom na priznanie tejto dávky. Ďalšími dôvodmi býva nesplnenie podmienky 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch alebo to, že žiadateľky neboli nemocensky poistené v čase žiadosti o dávku," vysvetľuje poisťovňa.

Počet žien v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby, ktoré poberajú dávku materské, je medziročne na približne rovnakej úrovni, zvýšil sa len nepatrne. Kým v júni v minulom roku túto dávku poberalo 488 poisteniek, v júni tohto roka ich bolo 489.

Podobne to bolo aj v prípade žien-poisteniek v postavení dobrovoľne poistenej osoby. Vlani v júni materské poberalo 249 dobrovoľne poistených žien, v júni tohto roka ich bolo o 25 viac, a to 274.