Počet cudzincov pracujúcich na Slovensku za päť rokov stúpol o 56 tisíc

Pridajte názor  Zdroj:

15. 8. 2019 - Najväčší podiel na náraste počtu cudzincov pracujúcich na Slovensku majú občania Ukrajiny, ktorých ku koncu prvého polroka tohto roka bolo u nás zamestnaných 18,2 tisíca, pričom pred piatimi rokmi na Slovensku pracovalo len 892 Ukrajincov.

Počet cudzincov pracujúcich na Slovensku za posledných päť rokov stúpol o 56 tisíc. Kým ku koncu júna 2014 na Slovensku pracovalo 17 tisíc občanov iných krajín, ku koncu júna tohto roka už išlo o vyše 73 tisíc cudzincov. Najväčší podiel na náraste počtu cudzincov pracujúcich na Slovensku majú občania Ukrajiny. Tých ku koncu prvého polroka tohto roka bolo u nás zamestnaných 18,2 tisíca, pričom pred piatimi rokmi na Slovensku pracovalo len 892 Ukrajincov. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Druhý najvyšší nárast počtu cudzincov pracujúcich na Slovensku zaznamenali Srbi, a to z 553 osôb v júni 2014 na vyše 13 tisíc osôb v júni tohto roka. Na treťom mieste sa z hľadiska nárastu počtu občanov zamestnaných u nás nachádzajú občania Rumunska. Kým v júni 2014 na Slovensku pracovalo 4,4 tisíca Rumunov, v júni tohto roka ich bolo už 9,8 tisíca. Z Ukrajiny, Srbska a Rumunska pritom v súčasnosti pochádza vyše polovica zo všetkých cudzincov pracujúcich na Slovensku.

Tretina cudzincov na Slovensku pracovala ku koncu júna v Bratislave. V piatich okresoch hlavného mesta Slovenska bolo totiž zamestnaných 22,7 tisíca cudzincov. Nasleduje okres Trnava, ktorý v rovnakom období zaevidoval 7,5 tisíca zamestnaných cudzincov. Úrad práce v Malackách vykázal tri tisíc pracujúcich občanov pochádzajúcich z iných krajín. Naopak, len sedem cudzích štátnych príslušníkov pracovalo v júni tohto roka v okrese Medzilaborce.