ČSOB podporuje projekty zvyšujúce výrobu energie z alternatívnych zdrojov

Pridajte názor  Zdroj:

15. 8. 2019 - Podiel obnoviteľných zdrojov na energetickej spotrebe Slovenska sa k záveru roka 2017 znížil na 11,5 %.

Podiel obnoviteľných zdrojov na energetickej spotrebe Slovenska sa k záveru roka 2017 znížil na 11,5 %. V rámci Európskej únie tak patrí Slovensku 20. priečka. Pre ilustráciu, európsky priemer sa pohyboval na úrovni 17,5 %. Vyplýva to z posledných údajov európskeho štatistického úradu Eurostat.

"Na rozvoji a zvyšovaní podielu produkcie energie z obnoviteľných zdrojov majú nezastupiteľnú úlohu aj finančné inštitúcie a ich ochota akceptovať pri týchto projektoch neraz vyššiu mieru rizika," hovorí Tomáš Korauš, riaditeľ odboru štruktúrovaného financovania ČSOB. Podiel investícií banky v energetickom sektore do podpory a rozvoja obnoviteľných zdrojov energie sa dostal k hranici 45 % a ambíciou je ďalej ho zvyšovať. Je to v súlade s cieľom KBC, akcionára ČSOB na Slovensku, aby do roku 2030 smerovalo minimálne 50 % investícií v energetickom sektore práve na podporu a rozvoj obnoviteľných zdrojov.

Podľa Korauša sa ČSOB v súčasnosti nepodieľa na financovaní a podpore investícií v uhoľnom sektore vrátane ťažby uhlia a výroby energie a tepla na báze uhlia. V súlade so stratégiou KBC sa od týchto aktivít odklonili v roku 2016.

Väčšina financií v rámci podpory obnoviteľných zdrojov energie smeruje v prípade banky do solárnych elektrární (57%), a to nielen na Slovensku, ale aj v Česku a Maďarsku. "Na Slovensku aktuálne financujeme 51 projektov využívajúcich solárnu energiu. V spolupráci so sesterskou K&H v Maďarsku sme tento rok podporili aj troch slovenských investorov orientujúcich sa na maďarský trh sumou 56 miliónov eur," spresňuje Korauš.

Ďalších 40 % portfólia v rámci obnoviteľných zdrojov smeruje do podpory vodných elektrární, vrátane významnej vodnej elektrárne generujúcej až desatinu celkovej energetickej spotreby na Slovensku. Ďalšiu časť mixu tvoria vybrané projekty z rôznych oblastí tvorby energie z obnoviteľných zdrojov. Veľký potenciál vníma banka na Slovensku aj v podpore využívania alternatívnych zdrojov v agrosektore. V jej portfóliu pribúdajú projekty využívajúce obnoviteľné zdroje napríklad na vyhrievanie skleníkov počas chladnejších mesiacov zásluhou geotermálnej energie.