Dôvod vyradenia z evidencie úradu práce poisťovňa neskúma

Pridajte názor  Zdroj:

15. 8. 2019 - Jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia nezávisí od vedenia klienta v evidencii uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia nezávisí od vedenia klienta v evidencii uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Naopak, predpokladom vyplatenia tejto dávky je vyradenie klienta z tejto evidencie počas poberania dávky v nezamestnanosti.

"Dôvod vyradenia Sociálna poisťovňa neskúma. Čo je však dôležité, je vyčerpanie aspoň troch mesiacov z priznaného nároku na dávku v nezamestnanosti, pričom sa sleduje skutočná výplata dávky v nezamestnanosti, a nielen obdobie trvania evidencie klienta na príslušnom úrade práce," upozornila poisťovňa.

Nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia má teda fyzická  osoba, ktorá bola vyradená z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti a obdobie poberania dávky v nezamestnanosti trvalo najmenej tri mesiace. Sociálna poisťovňa ju nepriznáva automaticky, klient o jej vyplatenie musí písomne požiadať.

"Upozorňujeme, že jednorazovým vyplatením dávky v nezamestnanosti zaniká klientovi nárok na dávku v nezamestnanosti, ak bude v období dvoch rokov od vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie opätovne do nej zaradený. Ak o jednorazové vyplatenie nepožiada a v období dvoch rokov od posledného vyradenia bude opätovne zaradený do evidencie nezamestnaných na úrade práce, vznikne mu nárok na výplatu dávky (ak celú dávku nevyčerpal) za zostávajúcu časť podporného obdobia. Podporné obdobie, teda nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti, trvá šesť mesiacov," pripomenula poisťovňa.

V období od 1. 1. 2019 do 31. 7. 2019 vyplatila Sociálna poisťovňa jednorazovo 50 % dávky v nezamestnanosti v 3017 prípadoch.